Nordic Alliance Sverige
Juridisk navn:  Nordic Alliance Sverige
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Co Adminor As, Sjøgata 33 C/O Adminor As Sjøgata 33 Fax:
8006 Bodø 8006 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 998611512
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/19/2012
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-1.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Egenkapital: 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Regnskap for  Nordic Alliance Sverige
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum eiendeler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Sum egenkapital 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 16.000 13.000 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Driftskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -3.000 -3.000 -4.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum eiendeler 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Sum opptjent egenkapital 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Sum egenkapital 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 16.000 13.000 10.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 16.000 13.000 10.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 204.000 207.000 210.000 213.000
Likviditetsgrad 1 11.6 13.8 16.9 22.0 31.4
Likviditetsgrad 2 11.6 13.8 16.9 22.1 31.5
Soliditet 91.4 92.7 94.1 95.5 96.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -1.4 -1.4 -1.8 -3.2
Signatur
01.11.2012
JOHN ERIK PETER HAMMARSTEDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex