Nordic Bm AS
Juridisk navn:  Nordic Bm AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69179900
c/o Sajaco Nordic AS Høstbakken 11 Enerbakken 3A Fax:
1793 Tistedal 1768 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 991990488
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bagorama Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-253.7%
Egenkapital  
  
-30.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 100.000 250.000 0
Resultat: -1.474.000 959.000 2.809.000 345.000 -3.679.000
Egenkapital: 3.420.000 4.894.000 3.935.000 1.126.000 130.000
Regnskap for  Nordic Bm AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 100.000 250.000 0
Driftskostnader -37.000 -40.000 -67.000 -93.000 -37.000
Driftsresultat -37.000 -40.000 33.000 157.000 -37.000
Finansinntekter 79.000 49.000 1.000 296.000 0
Finanskostnader -1.516.000 951.000 2.776.000 -108.000 -3.643.000
Finans -1.437.000 1.000.000 2.777.000 188.000 -3.643.000
Resultat før skatt -1.474.000 959.000 2.809.000 345.000 -3.679.000
Skattekostnad 0 0 0 156.000 0
Årsresultat -1.474.000 959.000 2.809.000 501.000 -3.679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.629.000 7.072.000 6.089.000 3.875.000 3.221.000
Sum omløpsmidler 14.000 33.000 290.000 52.000 602.000
Sum eiendeler 5.643.000 7.105.000 6.379.000 3.927.000 3.823.000
Sum opptjent egenkapital 2.825.000 4.300.000 3.341.000 531.000 30.000
Sum egenkapital 3.420.000 4.894.000 3.935.000 1.126.000 130.000
Sum langsiktig gjeld 970.000 1.187.000 1.419.000 2.149.000 3.188.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.024.000 1.025.000 653.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 5.642.000 7.105.000 6.379.000 3.927.000 3.823.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 100.000 250.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 100.000 250.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -40.000 -67.000 -93.000 -37.000
Driftskostnader -37.000 -40.000 -67.000 -93.000 -37.000
Driftsresultat -37.000 -40.000 33.000 157.000 -37.000
Finansinntekter 79.000 49.000 1.000 296.000 0
Finanskostnader -1.516.000 951.000 2.776.000 -108.000 -3.643.000
Finans -1.437.000 1.000.000 2.777.000 188.000 -3.643.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.474.000 959.000 2.809.000 501.000 -3.679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.629.000 7.072.000 6.089.000 3.875.000 3.221.000
Sum anleggsmidler 5.629.000 7.072.000 6.089.000 3.875.000 3.221.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 601.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 4.000 21.000 52.000 1.000
Sum omløpsmidler 14.000 33.000 290.000 52.000 602.000
Sum eiendeler 5.643.000 7.105.000 6.379.000 3.927.000 3.823.000
Sum opptjent egenkapital 2.825.000 4.300.000 3.341.000 531.000 30.000
Sum egenkapital 3.420.000 4.894.000 3.935.000 1.126.000 130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 224.000 0 0 208.000 198.000
Sum langsiktig gjeld 970.000 1.187.000 1.419.000 2.149.000 3.188.000
Leverandørgjeld 7.000 2.000 3.000 44.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.022.000 1.022.000 1.022.000 401.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.024.000 1.025.000 653.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 5.642.000 7.105.000 6.379.000 3.927.000 3.823.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.239.000 -991.000 -735.000 -601.000 97.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.3 0.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.1 1.2
Soliditet 60.6 68.9 61.7 28.7 3.4
Resultatgrad 3 62.8
Rentedekningsgrad 0 1.5 0.0
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.6 2.5 28.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 0.1 0.5 11.5 -1.0
Signatur
03.05.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.05.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex