Nordic Isoelementer AS
Juridisk navn:  Nordic Isoelementer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61130450
Postboks 133 Fautvegen 7 Fax: 61130460
2832 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Oppland Gjøvik
Org.nr: 974536838
Aksjekapital: 2.411.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 5/11/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomitjenester Innlandet As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.82%
Resultat  
  
-0.11%
Egenkapital  
  
-27.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 41.647.000 41.310.000 35.028.000 38.152.000 29.434.000
Resultat: -2.612.000 -2.609.000 -1.254.000 1.041.000 866.000
Egenkapital: 5.355.000 7.416.000 9.427.000 10.368.000 8.073.000
Regnskap for  Nordic Isoelementer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 41.647.000 41.310.000 35.028.000 38.152.000 29.434.000
Driftskostnader -43.325.000 -42.930.000 -35.282.000 -36.066.000 -27.746.000
Driftsresultat -1.677.000 -1.620.000 -253.000 2.086.000 1.688.000
Finansinntekter 19.000 35.000 44.000 60.000 33.000
Finanskostnader -954.000 -1.023.000 -1.045.000 -1.105.000 -855.000
Finans -935.000 -988.000 -1.001.000 -1.045.000 -822.000
Resultat før skatt -2.612.000 -2.609.000 -1.254.000 1.041.000 866.000
Skattekostnad 551.000 597.000 313.000 -247.000 -243.000
Årsresultat -2.060.000 -2.011.000 -941.000 795.000 624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.178.000 28.342.000 29.103.000 30.167.000 15.551.000
Sum omløpsmidler 6.723.000 8.369.000 6.689.000 7.583.000 10.490.000
Sum eiendeler 32.901.000 36.711.000 35.792.000 37.750.000 26.041.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 1.699.000 3.710.000 4.651.000 3.856.000
Sum egenkapital 5.355.000 7.416.000 9.427.000 10.368.000 8.073.000
Sum langsiktig gjeld 18.093.000 18.303.000 19.012.000 20.113.000 14.468.000
Sum kortsiktig gjeld 9.454.000 10.993.000 7.353.000 7.269.000 3.500.000
Sum gjeld og egenkapital 32.902.000 36.712.000 35.792.000 37.750.000 26.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.647.000 41.310.000 35.028.000 38.152.000 29.416.000
Andre inntekter 0 0 0 0 18.000
Driftsinntekter 41.647.000 41.310.000 35.028.000 38.152.000 29.434.000
Varekostnad -21.875.000 -19.347.000 -13.102.000 -16.094.000 -12.254.000
Lønninger -12.063.000 -14.066.000 -14.178.000 -13.248.000 -10.129.000
Avskrivning -2.699.000 -2.554.000 -2.375.000 -1.236.000 -1.120.000
Nedskrivning -503.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.185.000 -6.963.000 -5.627.000 -5.488.000 -4.243.000
Driftskostnader -43.325.000 -42.930.000 -35.282.000 -36.066.000 -27.746.000
Driftsresultat -1.677.000 -1.620.000 -253.000 2.086.000 1.688.000
Finansinntekter 19.000 35.000 44.000 60.000 33.000
Finanskostnader -954.000 -1.023.000 -1.045.000 -1.105.000 -855.000
Finans -935.000 -988.000 -1.001.000 -1.045.000 -822.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.060.000 -2.011.000 -941.000 795.000 624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 881.000 972.000 671.000 475.000 498.000
Fast eiendom 15.111.000 15.808.000 15.911.000 16.391.000 10.243.000
Maskiner anlegg 10.187.000 11.562.000 12.521.000 9.092.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 4.209.000 4.811.000
Sum varige driftsmidler 25.298.000 27.370.000 28.432.000 29.692.000 15.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.178.000 28.342.000 29.103.000 30.167.000 15.551.000
Varebeholdning 4.330.000 4.842.000 3.277.000 2.562.000 1.923.000
Kundefordringer 1.720.000 2.719.000 2.651.000 3.311.000 2.177.000
Andre fordringer 211.000 364.000 288.000 795.000 2.646.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 462.000 443.000 473.000 915.000 3.743.000
Sum omløpsmidler 6.723.000 8.369.000 6.689.000 7.583.000 10.490.000
Sum eiendeler 32.901.000 36.711.000 35.792.000 37.750.000 26.041.000
Sum opptjent egenkapital -362.000 1.699.000 3.710.000 4.651.000 3.856.000
Sum egenkapital 5.355.000 7.416.000 9.427.000 10.368.000 8.073.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 25.000 293.000 606.000 397.000
Gjeld til kredittinstitutt 767.000 2.059.000 2.490.000 1.517.000 0
Sum langsiktig gjeld 18.093.000 18.303.000 19.012.000 20.113.000 14.468.000
Leverandørgjeld 6.014.000 6.333.000 1.981.000 2.532.000 1.233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 215.000
Skyldig offentlige avgifter 1.352.000 1.328.000 1.477.000 1.738.000 1.059.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.321.000 1.273.000 1.406.000 1.482.000 992.000
Sum kortsiktig gjeld 9.454.000 10.993.000 7.353.000 7.269.000 3.500.000
Sum gjeld og egenkapital 32.902.000 36.712.000 35.792.000 37.750.000 26.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.731.000 -2.624.000 -664.000 314.000 6.990.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.9 1.0 3.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.5 0.7 2.5
Soliditet 16.3 20.2 26.3 27.5 31.0
Resultatgrad -3.9 -0.7 5.5 5.7
Rentedekningsgrad -1.8 -1.6 -0.2 1.9 2.0
Gjeldsgrad 5.1 4 2.8 2.6 2.2
Total kapitalrentabilitet -4.3 -0.6 5.7 6.6
Signatur
02.10.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex