Nordic Motor Company As
Juridisk navn:  Nordic Motor Company As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestmarkavegen 424 Vestmarkavegen 424 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Hedmark Eidskog
Org.nr: 916996748
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/3/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.78%
Egenkapital  
  
-58.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -2.000 -9.000 -7.000
Egenkapital: 12.000 29.000 23.000
Regnskap for  Nordic Motor Company As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -9.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 29.000 38.000
Sum eiendeler 27.000 29.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -9.000 0
Sum egenkapital 12.000 29.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 29.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftskostnader -2.000 -9.000 -7.000
Driftsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 -9.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 29.000 38.000
Sum omløpsmidler 27.000 29.000 38.000
Sum eiendeler 27.000 29.000 38.000
Sum opptjent egenkapital -18.000 -9.000 0
Sum egenkapital 12.000 29.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 15.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 29.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.000 29.000 38.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 44.4 1 60.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 0 0.7
Total kapitalrentabilitet -7.4 -18.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex