Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Subsea AS
Juridisk navn:  Nordic Subsea AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90921016
Ole Hoels Veg 3 Ole Hoels Veg 3 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 989497006
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/16/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
108.12%
Resultat  
  
197.05%
Egenkapital  
  
53.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.102.000 1.971.000 1.894.000 75.000 583.000
Resultat: 427.000 -440.000 39.000 -275.000 306.000
Egenkapital: 1.231.000 804.000 1.242.000 1.206.000 533.000
Regnskap for  Nordic Subsea AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.102.000 1.971.000 1.894.000 75.000 583.000
Driftskostnader -3.660.000 -2.391.000 -1.845.000 -351.000 -277.000
Driftsresultat 443.000 -420.000 49.000 -275.000 306.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -23.000 -11.000 0 0
Finans -16.000 -21.000 -10.000 0 0
Resultat før skatt 427.000 -440.000 39.000 -275.000 306.000
Skattekostnad 0 3.000 -3.000 67.000 -67.000
Årsresultat 427.000 -437.000 36.000 -208.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.017.000 1.206.000 1.378.000 1.157.000 802.000
Sum omløpsmidler 1.622.000 716.000 891.000 222.000 81.000
Sum eiendeler 2.639.000 1.922.000 2.269.000 1.379.000 883.000
Sum opptjent egenkapital -249.000 -676.000 -238.000 -274.000 -67.000
Sum egenkapital 1.231.000 804.000 1.242.000 1.206.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 364.000 403.000 444.000 0 67.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.000 714.000 583.000 174.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 2.639.000 1.921.000 2.269.000 1.380.000 883.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.102.000 1.971.000 1.894.000 75.000 -83.000
Andre inntekter 0 0 0 0 665.000
Driftsinntekter 4.102.000 1.971.000 1.894.000 75.000 583.000
Varekostnad -2.153.000 -1.151.000 -967.000 -47.000 -59.000
Lønninger -14.000 -17.000 -1.000 0 0
Avskrivning -157.000 -142.000 -119.000 -91.000 -114.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.336.000 -1.081.000 -758.000 -213.000 -104.000
Driftskostnader -3.660.000 -2.391.000 -1.845.000 -351.000 -277.000
Driftsresultat 443.000 -420.000 49.000 -275.000 306.000
Finansinntekter 4.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -23.000 -11.000 0 0
Finans -16.000 -21.000 -10.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 427.000 -437.000 36.000 -208.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 440.000 520.000 600.000 680.000 760.000
Driftsløsøre 409.000 441.000 455.000 77.000 10.000
Sum varige driftsmidler 849.000 961.000 1.055.000 757.000 770.000
Sum finansielle anleggsmidler 168.000 245.000 323.000 400.000 32.000
Sum anleggsmidler 1.017.000 1.206.000 1.378.000 1.157.000 802.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.144.000 188.000 401.000 1.000 1.000
Andre fordringer 36.000 80.000 30.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 447.000 460.000 214.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.622.000 716.000 891.000 222.000 81.000
Sum eiendeler 2.639.000 1.922.000 2.269.000 1.379.000 883.000
Sum opptjent egenkapital -249.000 -676.000 -238.000 -274.000 -67.000
Sum egenkapital 1.231.000 804.000 1.242.000 1.206.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 0 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 364.000 403.000 444.000 0 67.000
Leverandørgjeld 586.000 410.000 331.000 104.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 65.000 0 -66.000 -160.000 160.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 304.000 318.000 230.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 1.044.000 714.000 583.000 174.000 283.000
Sum gjeld og egenkapital 2.639.000 1.921.000 2.269.000 1.380.000 883.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 578.000 2.000 308.000 48.000 -202.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1.5 1.3 0.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1 1.5 1.3 0.3
Soliditet 46.6 41.9 54.7 87.4 60.4
Resultatgrad 10.8 -21.3 2.6 -366.7 52.5
Rentedekningsgrad 22.1 -18.3 4.5
Gjeldsgrad 1.1 1.4 0.8 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet 16.9 -21.8 2.2 -19.9 34.7
Signatur
28.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.03.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex