Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Wildfish As
Juridisk navn:  Nordic Wildfish As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70182166
Nordstrandfjørå 71 Nordstrandfjørå 71 Fax: 70189455
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 943501262
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 4/14/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.06%
Resultat  
  
-5.03%
Egenkapital  
  
91.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 202.422.000 215.480.000 233.133.000 200.727.000 145.259.000
Resultat: 59.780.000 62.949.000 29.282.000 25.169.000 -9.871.000
Egenkapital: 120.794.000 63.226.000 5.689.000 -16.654.000 -27.934.000
Regnskap for  Nordic Wildfish As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 202.422.000 215.480.000 233.133.000 200.727.000 145.259.000
Driftskostnader -161.632.000 -170.441.000 -186.806.000 -145.365.000 -134.105.000
Driftsresultat 40.789.000 45.039.000 46.328.000 55.362.000 11.155.000
Finansinntekter 42.955.000 38.382.000 426.000 580.000 205.000
Finanskostnader -23.965.000 -20.472.000 -17.472.000 -30.772.000 -63.000
Finans 18.990.000 17.910.000 -17.046.000 -30.192.000 142.000
Resultat før skatt 59.780.000 62.949.000 29.282.000 25.169.000 -9.871.000
Skattekostnad -2.212.000 -5.412.000 -6.939.000 -8.122.000 2.246.000
Årsresultat 57.568.000 57.537.000 22.343.000 17.046.000 -7.625.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 578.240.000 425.934.000 387.082.000 357.736.000 385.049.000
Sum omløpsmidler 127.357.000 100.286.000 36.713.000 63.551.000 55.586.000
Sum eiendeler 705.597.000 526.220.000 423.795.000 421.287.000 440.635.000
Sum opptjent egenkapital 120.694.000 63.126.000 5.589.000 -16.754.000 -28.034.000
Sum egenkapital 120.794.000 63.226.000 5.689.000 -16.654.000 -27.934.000
Sum langsiktig gjeld 523.291.000 416.216.000 372.820.000 390.020.000 445.336.000
Sum kortsiktig gjeld 61.513.000 46.779.000 45.287.000 47.921.000 23.233.000
Sum gjeld og egenkapital 705.598.000 526.221.000 423.796.000 421.287.000 440.635.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 174.210.000 197.628.000 232.413.000 169.658.000 136.184.000
Andre inntekter 28.211.000 17.852.000 720.000 31.069.000 9.075.000
Driftsinntekter 202.422.000 215.480.000 233.133.000 200.727.000 145.259.000
Varekostnad 0 0 -5.000 0 0
Lønninger -70.469.000 -76.495.000 -81.863.000 -63.517.000 -50.388.000
Avskrivning -32.530.000 -25.336.000 -23.846.000 -26.412.000 -21.864.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.633.000 -68.610.000 -81.092.000 -55.436.000 -61.853.000
Driftskostnader -161.632.000 -170.441.000 -186.806.000 -145.365.000 -134.105.000
Driftsresultat 40.789.000 45.039.000 46.328.000 55.362.000 11.155.000
Finansinntekter 42.955.000 38.382.000 426.000 580.000 205.000
Finanskostnader -23.965.000 -20.472.000 -17.472.000 -30.772.000 -63.000
Finans 18.990.000 17.910.000 -17.046.000 -30.192.000 142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 57.568.000 57.537.000 22.343.000 17.046.000 -7.625.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 350.958.000 189.747.000 198.298.000 200.318.000 218.153.000
Fast eiendom 20.790.000 20.772.000 19.663.000 3.238.000 3.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 2.952.000
Driftsløsøre 1.211.000 1.351.000 1.148.000 388.000 510.000
Sum varige driftsmidler 225.608.000 229.763.000 182.359.000 152.106.000 156.676.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.674.000 6.424.000 6.424.000 5.313.000 10.219.000
Sum anleggsmidler 578.240.000 425.934.000 387.082.000 357.736.000 385.049.000
Varebeholdning 4.200.000 6.795.000 9.388.000 13.245.000 1.211.000
Kundefordringer 30.280.000 21.482.000 3.543.000 2.326.000 15.915.000
Andre fordringer 18.932.000 12.419.000 2.967.000 25.675.000 1.356.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 73.944.000 59.589.000 20.815.000 22.305.000 37.103.000
Sum omløpsmidler 127.357.000 100.286.000 36.713.000 63.551.000 55.586.000
Sum eiendeler 705.597.000 526.220.000 423.795.000 421.287.000 440.635.000
Sum opptjent egenkapital 120.694.000 63.126.000 5.589.000 -16.754.000 -28.034.000
Sum egenkapital 120.794.000 63.226.000 5.689.000 -16.654.000 -27.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 22.626.000 17.394.000 12.591.000 5.746.000 2.036.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 523.291.000 416.216.000 372.820.000 390.020.000 445.336.000
Leverandørgjeld 25.454.000 15.683.000 10.812.000 6.925.000 4.435.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.724.000 7.739.000 11.562.000 24.422.000 7.912.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.335.000 23.357.000 22.913.000 16.573.000 10.887.000
Sum kortsiktig gjeld 61.513.000 46.779.000 45.287.000 47.921.000 23.233.000
Sum gjeld og egenkapital 705.598.000 526.221.000 423.796.000 421.287.000 440.635.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.844.000 53.507.000 -8.574.000 15.630.000 32.353.000
Likviditetsgrad 1 2 2 0.8 1.3 2.4
Likviditetsgrad 2 2 2 0.7 1.1 2.4
Soliditet 17.1 1 1.3 -4.0 -6.3
Resultatgrad 20.2 20.9 19.9 27.6 7.7
Rentedekningsgrad 1.7 2.2 2.7 1.8 180.3
Gjeldsgrad 4.8 7.3 73.5 -26.3 -16.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 15.9 11.0 13.3 2.6
Signatur
30.05.2016
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
30.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex