Nordiske Eiendommer AS
Juridisk navn:  Nordiske Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Nordisk Håndværk ApS Flatavegen 4 Flatavegen 4 Fax:
2050 Jessheim 2050 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 994143093
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.56%
Resultat  
  
131.75%
Egenkapital  
  
-3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.428.000 2.820.000 5.160.000 4.608.000 4.608.000
Resultat: 1.634.000 -5.147.000 -2.837.000 2.990.000 2.546.000
Egenkapital: 12.920.000 13.419.000 18.392.000 21.569.000 34.313.000
Regnskap for  Nordiske Eiendommer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.428.000 2.820.000 5.160.000 4.608.000 4.608.000
Driftskostnader -1.244.000 -7.860.000 -6.222.000 -702.000 -602.000
Driftsresultat 2.183.000 -5.041.000 -1.061.000 3.906.000 4.006.000
Finansinntekter 314.000 367.000 2.000 895.000 475.000
Finanskostnader -863.000 -473.000 -1.777.000 -1.810.000 -1.935.000
Finans -549.000 -106.000 -1.775.000 -915.000 -1.460.000
Resultat før skatt 1.634.000 -5.147.000 -2.837.000 2.990.000 2.546.000
Skattekostnad -65.000 174.000 859.000 -472.000 0
Årsresultat 1.569.000 -4.973.000 -1.977.000 2.517.000 2.547.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.086.000 37.773.000 42.400.000 95.941.000 110.267.000
Sum omløpsmidler 5.160.000 1.997.000 -57.000 104.000 309.000
Sum eiendeler 43.246.000 39.770.000 42.343.000 96.045.000 110.576.000
Sum opptjent egenkapital -19.011.000 -18.512.000 -13.539.000 -15.593.000 2.381.000
Sum egenkapital 12.920.000 13.419.000 18.392.000 21.569.000 34.313.000
Sum langsiktig gjeld 20.316.000 20.473.000 21.413.000 73.681.000 74.375.000
Sum kortsiktig gjeld 10.011.000 5.877.000 2.537.000 794.000 1.889.000
Sum gjeld og egenkapital 43.247.000 39.769.000 42.342.000 96.044.000 110.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.428.000 2.820.000 5.160.000 4.608.000 4.608.000
Driftsinntekter 3.428.000 2.820.000 5.160.000 4.608.000 4.608.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -765.000 0 0
Nedskrivning 0 -267.000 -2.383.000 0 0
Andre driftskostnader -1.244.000 -7.593.000 -3.074.000 -702.000 -602.000
Driftskostnader -1.244.000 -7.860.000 -6.222.000 -702.000 -602.000
Driftsresultat 2.183.000 -5.041.000 -1.061.000 3.906.000 4.006.000
Finansinntekter 314.000 367.000 2.000 895.000 475.000
Finanskostnader -863.000 -473.000 -1.777.000 -1.810.000 -1.935.000
Finans -549.000 -106.000 -1.775.000 -915.000 -1.460.000
Konsernbidrag 0 0 -1.200.000 -20.492.000 -165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.569.000 -4.973.000 -1.977.000 2.517.000 2.547.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.133.000 30.133.000 35.100.000 86.931.000 86.931.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.133.000 30.133.000 35.100.000 86.931.000 86.931.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.953.000 7.640.000 7.300.000 9.009.000 23.335.000
Sum anleggsmidler 38.086.000 37.773.000 42.400.000 95.941.000 110.267.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.793.000 1.770.000 0 0 0
Andre fordringer 64.000 90.000 178.000 100.000 91.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 47.000 14.000 0 3.000 218.000
Sum omløpsmidler 5.160.000 1.997.000 -57.000 104.000 309.000
Sum eiendeler 43.246.000 39.770.000 42.343.000 96.045.000 110.576.000
Sum opptjent egenkapital -19.011.000 -18.512.000 -13.539.000 -15.593.000 2.381.000
Sum egenkapital 12.920.000 13.419.000 18.392.000 21.569.000 34.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.253.000 5.770.000 6.949.000 8.253.000 8.597.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.230.000 1.579.000 1.579.000 52.000 1.172.000
Sum langsiktig gjeld 20.316.000 20.473.000 21.413.000 73.681.000 74.375.000
Leverandørgjeld 122.000 63.000 137.000 89.000 80.000
Betalbar skatt 1.004.000 1.004.000 66.000 0 626.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 14.000 14.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.654.000 3.230.000 742.000 638.000 0
Sum kortsiktig gjeld 10.011.000 5.877.000 2.537.000 794.000 1.889.000
Sum gjeld og egenkapital 43.247.000 39.769.000 42.342.000 96.044.000 110.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.851.000 -3.880.000 -2.594.000 -690.000 -1.580.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.3 0.1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.1 0.2
Soliditet 29.9 33.7 43.4 22.5 31.0
Resultatgrad 63.7 -178.8 -20.6 84.8 86.9
Rentedekningsgrad 2.5 -10.7 -0.6 2.2 2.3
Gjeldsgrad 2.3 2 1.3 3.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 5.8 -11.8 -2.5 5 4.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex