Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordland Settefisk As
Juridisk navn:  Nordland Settefisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bjørn Erik Sørvig Nerveien 40 C/O Bjørn Erik Sørvig Nerveien 40 Fax:
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 923164251
Aksjekapital: 80.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 94.000
Regnskap for  Nordland Settefisk As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.000
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 94.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 56.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 56.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 14.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 38.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
11.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex