Nordlandsinvesteringer AS
Juridisk navn:  Nordlandsinvesteringer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75523580
v/Lars Moe Haakon VII gate 40 v/Lars Moe Haakon VII gate 40 Fax:
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 985412170
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ever As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
119.09%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 46.000 -241.000 2.465.000 5.084.000 -780.000
Egenkapital: 12.244.000 12.197.000 12.438.000 9.974.000 4.890.000
Regnskap for  Nordlandsinvesteringer AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -16.000 -19.000 -66.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -16.000 -19.000 -66.000
Finansinntekter 847.000 31.000 3.110.000 5.220.000 1.794.000
Finanskostnader -791.000 -263.000 -629.000 -116.000 -2.507.000
Finans 56.000 -232.000 2.481.000 5.104.000 -713.000
Resultat før skatt 46.000 -241.000 2.465.000 5.084.000 -780.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -241.000 2.465.000 5.084.000 -780.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.460.000 3.723.000 7.087.000 3.489.000 2.201.000
Sum omløpsmidler 9.828.000 9.736.000 7.807.000 9.822.000 8.394.000
Sum eiendeler 13.288.000 13.459.000 14.894.000 13.311.000 10.595.000
Sum opptjent egenkapital 12.143.000 12.097.000 12.338.000 9.873.000 4.789.000
Sum egenkapital 12.244.000 12.197.000 12.438.000 9.974.000 4.890.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 833.000 1.667.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.262.000 1.622.000 1.671.000 3.205.000
Sum gjeld og egenkapital 13.289.000 13.460.000 14.894.000 13.312.000 10.595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -16.000 -19.000 -66.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -16.000 -19.000 -66.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -16.000 -19.000 -66.000
Finansinntekter 847.000 31.000 3.110.000 5.220.000 1.794.000
Finanskostnader -791.000 -263.000 -629.000 -116.000 -2.507.000
Finans 56.000 -232.000 2.481.000 5.104.000 -713.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 -241.000 2.465.000 5.084.000 -780.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.460.000 3.723.000 7.087.000 3.489.000 2.201.000
Sum anleggsmidler 3.460.000 3.723.000 7.087.000 3.489.000 2.201.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 984.000 68.000 68.000 114.000 0
Sum investeringer 7.255.000 8.951.000 7.444.000 7.635.000 6.972.000
Kasse, bank 1.590.000 716.000 295.000 2.073.000 1.423.000
Sum omløpsmidler 9.828.000 9.736.000 7.807.000 9.822.000 8.394.000
Sum eiendeler 13.288.000 13.459.000 14.894.000 13.311.000 10.595.000
Sum opptjent egenkapital 12.143.000 12.097.000 12.338.000 9.873.000 4.789.000
Sum egenkapital 12.244.000 12.197.000 12.438.000 9.974.000 4.890.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 833.000 1.667.000 2.500.000
Leverandørgjeld 3.000 0 2.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.041.000 1.262.000 1.620.000 1.663.000 3.203.000
Sum kortsiktig gjeld 1.045.000 1.262.000 1.622.000 1.671.000 3.205.000
Sum gjeld og egenkapital 13.289.000 13.460.000 14.894.000 13.312.000 10.595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.783.000 8.474.000 6.185.000 8.151.000 5.189.000
Likviditetsgrad 1 9.4 7.7 4.8 5.9 2.6
Likviditetsgrad 2 9.4 7.7 4.8 5.9 2.7
Soliditet 92.1 90.6 83.5 74.9 46.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 0.7
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 6.3 0.2 20.8 39.1 16.3
Signatur
26.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex