Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordlys Partrederi ANS
Juridisk navn:  Nordlys Partrederi ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Meløy Meløy Fax:
8157 Meløy 8157 Meløy
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 962342337
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/20/1991
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.26%
Resultat  
  
-158.7%
Egenkapital  
  
-26.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.470.000 1.410.000 1.187.000 1.103.000 860.000
Resultat: -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Egenkapital: 297.000 405.000 221.000 143.000 165.000
Regnskap for  Nordlys Partrederi ANS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.470.000 1.410.000 1.187.000 1.103.000 860.000
Driftskostnader -1.578.000 -1.226.000 -1.109.000 -1.126.000 -850.000
Driftsresultat -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 370.000 431.000 380.000 190.000 191.000
Sum omløpsmidler 25.000 38.000 22.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 395.000 469.000 402.000 215.000 221.000
Sum opptjent egenkapital 297.000 405.000 221.000 143.000 165.000
Sum egenkapital 297.000 405.000 221.000 143.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 64.000 181.000 72.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 469.000 402.000 215.000 221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.451.000 1.390.000 1.171.000 1.066.000 847.000
Andre inntekter 19.000 21.000 17.000 37.000 12.000
Driftsinntekter 1.470.000 1.410.000 1.187.000 1.103.000 860.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.120.000 -808.000 -737.000 -826.000 -555.000
Avskrivning -62.000 -73.000 -84.000 -27.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -345.000 -288.000 -273.000 -264.000
Driftskostnader -1.578.000 -1.226.000 -1.109.000 -1.126.000 -850.000
Driftsresultat -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -108.000 184.000 78.000 -23.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 96.000 115.000 16.000 0
Sum varige driftsmidler 360.000 421.000 370.000 180.000 191.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 370.000 431.000 380.000 190.000 191.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 25.000 26.000 21.000 23.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 12.000 1.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 25.000 38.000 22.000 25.000 30.000
Sum eiendeler 395.000 469.000 402.000 215.000 221.000
Sum opptjent egenkapital 297.000 405.000 221.000 143.000 165.000
Sum egenkapital 297.000 405.000 221.000 143.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 64.000 16.000 70.000 52.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 165.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 97.000 64.000 181.000 72.000 56.000
Sum gjeld og egenkapital 394.000 469.000 402.000 215.000 221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -26.000 -159.000 -47.000 -26.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.6 0.1 0.3 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.1 0.4 0.6
Soliditet 75.4 86.4 5 66.5 74.7
Resultatgrad -7.3 1 6.6 -2.1 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.8 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet -27.4 39.2 19.4 -10.7 4.5
Signatur
07.06.2006
FRITZ PETTERSEN OG KÅRE PETTERSEN I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA I FELLESSKAP
PETTERSEN FRITZ
PETTERSEN KÅRE LINDOR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex