Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordnorsk Engros AS
Juridisk navn:  Nordnorsk Engros AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90659090
Postboks 44 Vesterålsgata 48 Fax: 76110551
8401 Sortland 8400 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 929547241
Aksjekapital: 8.100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 2/20/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.29%
Resultat  
  
-37.69%
Egenkapital  
  
4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 245.028.000 220.165.000 208.104.000 248.935.000 349.035.000
Resultat: -5.421.000 -3.937.000 -2.693.000 -19.377.000 4.382.000
Egenkapital: 17.455.000 16.690.000 16.873.000 13.681.000 16.867.000
Regnskap for  Nordnorsk Engros AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 245.028.000 220.165.000 208.104.000 248.935.000 349.035.000
Driftskostnader -249.961.000 -223.613.000 -210.140.000 -267.612.000 -344.724.000
Driftsresultat -4.933.000 -3.447.000 -2.036.000 -18.677.000 4.310.000
Finansinntekter 268.000 270.000 543.000 532.000 1.069.000
Finanskostnader -757.000 -759.000 -1.200.000 -1.232.000 -997.000
Finans -489.000 -489.000 -657.000 -700.000 72.000
Resultat før skatt -5.421.000 -3.937.000 -2.693.000 -19.377.000 4.382.000
Skattekostnad 1.499.000 1.308.000 735.000 5.394.000 -1.227.000
Årsresultat -3.922.000 -2.629.000 -1.958.000 -13.983.000 3.155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.181.000 4.985.000 6.537.000 6.399.000 4.942.000
Sum omløpsmidler 47.626.000 42.329.000 45.208.000 57.996.000 71.479.000
Sum eiendeler 53.807.000 47.314.000 51.745.000 64.395.000 76.421.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 8.767.000
Sum egenkapital 17.455.000 16.690.000 16.873.000 13.681.000 16.867.000
Sum langsiktig gjeld 2.070.000 6.103.000 10.180.000 14.180.000 3.904.000
Sum kortsiktig gjeld 34.281.000 24.521.000 24.693.000 36.534.000 55.650.000
Sum gjeld og egenkapital 53.806.000 47.314.000 51.746.000 64.395.000 76.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.225.000 219.661.000 207.668.000 248.618.000 349.035.000
Andre inntekter 803.000 505.000 437.000 317.000 0
Driftsinntekter 245.028.000 220.165.000 208.104.000 248.935.000 349.035.000
Varekostnad -223.676.000 -198.862.000 -186.218.000 -230.629.000 -318.537.000
Lønninger -11.259.000 -10.469.000 -10.388.000 -12.285.000 -9.001.000
Avskrivning -1.426.000 -1.334.000 -1.431.000 -1.153.000 -1.151.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.600.000 -12.948.000 -12.103.000 -23.545.000 -16.035.000
Driftskostnader -249.961.000 -223.613.000 -210.140.000 -267.612.000 -344.724.000
Driftsresultat -4.933.000 -3.447.000 -2.036.000 -18.677.000 4.310.000
Finansinntekter 268.000 270.000 543.000 532.000 1.069.000
Finanskostnader -757.000 -759.000 -1.200.000 -1.232.000 -997.000
Finans -489.000 -489.000 -657.000 -700.000 72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Årsresultat -3.922.000 -2.629.000 -1.958.000 -13.983.000 3.155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 383.000 706.000 503.000 1.770.000 575.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.646.000 4.127.000 4.391.000 3.977.000 3.807.000
Sum varige driftsmidler 5.646.000 4.127.000 4.391.000 3.977.000 3.807.000
Sum finansielle anleggsmidler 152.000 152.000 1.644.000 652.000 560.000
Sum anleggsmidler 6.181.000 4.985.000 6.537.000 6.399.000 4.942.000
Varebeholdning 16.266.000 14.716.000 13.721.000 14.779.000 28.373.000
Kundefordringer 21.318.000 20.787.000 20.971.000 23.438.000 37.981.000
Andre fordringer 10.041.000 6.826.000 10.515.000 1.689.000 1.816.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 3.093.000 3.308.000
Sum omløpsmidler 47.626.000 42.329.000 45.208.000 57.996.000 71.479.000
Sum eiendeler 53.807.000 47.314.000 51.745.000 64.395.000 76.421.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 8.767.000
Sum egenkapital 17.455.000 16.690.000 16.873.000 13.681.000 16.867.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 103.000 180.000 180.000 491.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 17.232.000 8.293.000
Sum langsiktig gjeld 2.070.000 6.103.000 10.180.000 14.180.000 3.904.000
Leverandørgjeld 12.402.000 11.678.000 10.019.000 11.738.000 32.986.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.190.000
Skyldig offentlige avgifter 540.000 530.000 457.000 570.000 620.000
Utbytte 0 0 0 0 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 21.339.000 12.313.000 14.217.000 6.993.000 12.561.000
Sum kortsiktig gjeld 34.281.000 24.521.000 24.693.000 36.534.000 55.650.000
Sum gjeld og egenkapital 53.806.000 47.314.000 51.746.000 64.395.000 76.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.345.000 17.808.000 20.515.000 21.462.000 15.829.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.7 1.8 1.6 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.3 1.2 0.8
Soliditet 32.4 35.3 32.6 21.2 22.1
Resultatgrad -2.0 -1.6 -1.0 -7.5 1.2
Rentedekningsgrad -6.2 -4.2 -1.2 -14.7 5.4
Gjeldsgrad 2.1 1.8 2.1 3.7 3.5
Total kapitalrentabilitet -8.7 -6.7 -2.9 -28.2 7.0
Signatur
21.08.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2012
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex