Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordodden Sa
Juridisk navn:  Nordodden Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75776090
Bogveien 43 Fax: 75776099
8288 Bogøy 8288 Bogøy
Fylke: Kommune:
Nordland Steigen
Org.nr: 947402900
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/27/1984
Foretakstype: SA
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Øko.Net As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.23%
Resultat  
  
-92.41%
Egenkapital  
  
-2.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 34.315.000 37.394.000 35.175.000 33.649.000 31.123.000
Resultat: 55.000 725.000 75.000 187.000 -122.000
Egenkapital: 8.752.000 9.017.000 8.373.000 8.321.000 8.160.000
Regnskap for  Nordodden Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 34.315.000 37.394.000 35.175.000 33.649.000 31.123.000
Driftskostnader -33.833.000 -36.251.000 -34.702.000 -33.246.000 -31.114.000
Driftsresultat 482.000 1.144.000 473.000 403.000 9.000
Finansinntekter 7.000 18.000 58.000 55.000 75.000
Finanskostnader -434.000 -437.000 -456.000 -272.000 -206.000
Finans -427.000 -419.000 -398.000 -217.000 -131.000
Resultat før skatt 55.000 725.000 75.000 187.000 -122.000
Skattekostnad -20.000 -82.000 -24.000 -26.000 22.000
Årsresultat 35.000 643.000 51.000 161.000 -100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.419.000 7.901.000 7.931.000 6.082.000 3.128.000
Sum omløpsmidler 12.608.000 12.735.000 12.507.000 13.431.000 12.269.000
Sum eiendeler 20.027.000 20.636.000 20.438.000 19.513.000 15.397.000
Sum opptjent egenkapital 8.722.000 8.987.000 8.343.000 8.292.000 8.132.000
Sum egenkapital 8.752.000 9.017.000 8.373.000 8.321.000 8.160.000
Sum langsiktig gjeld 5.176.000 5.614.000 6.050.000 2.326.000 953.000
Sum kortsiktig gjeld 6.100.000 6.006.000 6.014.000 8.867.000 6.284.000
Sum gjeld og egenkapital 20.028.000 20.637.000 20.437.000 19.514.000 15.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.229.000 37.335.000 35.002.000 33.183.000 31.119.000
Andre inntekter 86.000 59.000 172.000 466.000 4.000
Driftsinntekter 34.315.000 37.394.000 35.175.000 33.649.000 31.123.000
Varekostnad -27.683.000 -28.255.000 -26.963.000 -26.192.000 -24.742.000
Lønninger -4.170.000 -5.973.000 -5.727.000 -5.328.000 -4.636.000
Avskrivning -256.000 -395.000 -337.000 -203.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.724.000 -1.628.000 -1.675.000 -1.523.000 -1.515.000
Driftskostnader -33.833.000 -36.251.000 -34.702.000 -33.246.000 -31.114.000
Driftsresultat 482.000 1.144.000 473.000 403.000 9.000
Finansinntekter 7.000 18.000 58.000 55.000 75.000
Finanskostnader -434.000 -437.000 -456.000 -272.000 -206.000
Finans -427.000 -419.000 -398.000 -217.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 35.000 643.000 51.000 161.000 -100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.736.000 6.840.000 6.824.000 5.275.000 2.560.000
Maskiner anlegg 52.000 188.000 227.000 256.000 0
Driftsløsøre 524.000 740.000 863.000 523.000 529.000
Sum varige driftsmidler 7.311.000 7.768.000 7.914.000 6.054.000 3.089.000
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 133.000 17.000 28.000 39.000
Sum anleggsmidler 7.419.000 7.901.000 7.931.000 6.082.000 3.128.000
Varebeholdning 7.522.000 8.913.000 8.567.000 7.354.000 7.242.000
Kundefordringer 4.108.000 3.058.000 3.377.000 5.224.000 4.550.000
Andre fordringer 809.000 436.000 254.000 576.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 170.000 328.000 309.000 277.000 461.000
Sum omløpsmidler 12.608.000 12.735.000 12.507.000 13.431.000 12.269.000
Sum eiendeler 20.027.000 20.636.000 20.438.000 19.513.000 15.397.000
Sum opptjent egenkapital 8.722.000 8.987.000 8.343.000 8.292.000 8.132.000
Sum egenkapital 8.752.000 9.017.000 8.373.000 8.321.000 8.160.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.672.000 2.192.000 2.300.000 4.187.000 3.323.000
Sum langsiktig gjeld 5.176.000 5.614.000 6.050.000 2.326.000 953.000
Leverandørgjeld 2.007.000 2.487.000 2.500.000 3.612.000 2.131.000
Betalbar skatt 20.000 100.000 37.000 26.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 511.000 369.000 606.000 362.000 278.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 890.000 859.000 572.000 680.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 6.100.000 6.006.000 6.014.000 8.867.000 6.284.000
Sum gjeld og egenkapital 20.028.000 20.637.000 20.437.000 19.514.000 15.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.508.000 6.729.000 6.493.000 4.564.000 5.985.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.1 2.1 1.5 2.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 0.7 0.8
Soliditet 43.7 43.7 4 42.6 53.0
Resultatgrad 1.4 3.1 1.3 1.2 0.0
Rentedekningsgrad 1.1 2.6 1 1.7 0.4
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.4 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 2.4 5.6 2.6 2.3 0.5
Signatur
14.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex