Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordpeis AS
Juridisk navn:  Nordpeis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32244700
Gjellebekkstubben 11 Gjellebekkstubben 11 Fax: 32244708
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Buskerud Lier
Org.nr: 957329330
Aksjekapital: 4.010.559 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/27/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.29%
Resultat  
  
-17.04%
Egenkapital  
  
4.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 143.892.000 132.878.000 112.544.000 88.863.000 89.257.000
Resultat: 17.938.000 21.622.000 10.891.000 1.411.000 2.171.000
Egenkapital: 29.735.000 28.557.000 19.233.000 17.138.000 17.744.000
Regnskap for  Nordpeis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 143.892.000 132.878.000 112.544.000 88.863.000 89.257.000
Driftskostnader -127.679.000 -114.540.000 -101.520.000 -88.596.000 -87.789.000
Driftsresultat 16.213.000 18.339.000 11.024.000 267.000 1.469.000
Finansinntekter 2.891.000 4.470.000 612.000 2.124.000 1.504.000
Finanskostnader -1.166.000 -1.187.000 -745.000 -981.000 -803.000
Finans 1.725.000 3.283.000 -133.000 1.143.000 701.000
Resultat før skatt 17.938.000 21.622.000 10.891.000 1.411.000 2.171.000
Skattekostnad -3.761.000 -4.298.000 -2.795.000 -17.000 -334.000
Årsresultat 14.177.000 17.324.000 8.096.000 1.394.000 1.837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.176.000 5.615.000 5.233.000 5.138.000 4.941.000
Sum omløpsmidler 57.302.000 54.312.000 36.070.000 25.878.000 23.450.000
Sum eiendeler 64.478.000 59.927.000 41.303.000 31.016.000 28.391.000
Sum opptjent egenkapital 17.943.000 16.766.000 0 5.346.000 5.952.000
Sum egenkapital 29.735.000 28.557.000 19.233.000 17.138.000 17.744.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.744.000 31.369.000 22.069.000 13.879.000 10.648.000
Sum gjeld og egenkapital 64.478.000 59.926.000 41.302.000 31.016.000 28.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 141.523.000 130.591.000 110.610.000 88.203.000 89.019.000
Andre inntekter 2.369.000 2.287.000 1.934.000 661.000 239.000
Driftsinntekter 143.892.000 132.878.000 112.544.000 88.863.000 89.257.000
Varekostnad -81.291.000 -71.755.000 -63.132.000 -54.508.000 -51.272.000
Lønninger -18.323.000 -17.221.000 -15.840.000 -12.895.000 -14.274.000
Avskrivning -791.000 -402.000 -724.000 -849.000 -963.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.274.000 -25.162.000 -21.824.000 -20.344.000 -21.280.000
Driftskostnader -127.679.000 -114.540.000 -101.520.000 -88.596.000 -87.789.000
Driftsresultat 16.213.000 18.339.000 11.024.000 267.000 1.469.000
Finansinntekter 2.891.000 4.470.000 612.000 2.124.000 1.504.000
Finanskostnader -1.166.000 -1.187.000 -745.000 -981.000 -803.000
Finans 1.725.000 3.283.000 -133.000 1.143.000 701.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -13.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -2.000.000 -1.700.000
Årsresultat 14.177.000 17.324.000 8.096.000 1.394.000 1.837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.596.000 1.067.000 536.000 475.000 699.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.257.000 0 0 0
Driftsløsøre 1.289.000 0 1.406.000 1.117.000 738.000
Sum varige driftsmidler 1.289.000 1.257.000 1.406.000 1.117.000 738.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.291.000 3.291.000 3.291.000 3.547.000 3.505.000
Sum anleggsmidler 7.176.000 5.615.000 5.233.000 5.138.000 4.941.000
Varebeholdning 8.177.000 7.092.000 7.042.000 8.831.000 8.375.000
Kundefordringer 20.955.000 10.967.000 12.472.000 6.631.000 8.707.000
Andre fordringer 25.318.000 33.290.000 15.042.000 8.778.000 5.297.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.852.000 2.963.000 1.513.000 1.638.000 1.071.000
Sum omløpsmidler 57.302.000 54.312.000 36.070.000 25.878.000 23.450.000
Sum eiendeler 64.478.000 59.927.000 41.303.000 31.016.000 28.391.000
Sum opptjent egenkapital 17.943.000 16.766.000 0 5.346.000 5.952.000
Sum egenkapital 29.735.000 28.557.000 19.233.000 17.138.000 17.744.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.247.000 6.662.000 6.994.000 8.284.000 4.578.000
Betalbar skatt 3.838.000 4.195.000 2.735.000 13.000 418.000
Skyldig offentlige avgifter 6.858.000 5.994.000 2.697.000 1.377.000 1.435.000
Utbytte -13.000.000 -8.000.000 -6.000.000 -2.000.000 -1.700.000
Annen kortsiktig gjeld 3.800.000 6.519.000 3.643.000 2.204.000 2.517.000
Sum kortsiktig gjeld 34.744.000 31.369.000 22.069.000 13.879.000 10.648.000
Sum gjeld og egenkapital 64.478.000 59.926.000 41.302.000 31.016.000 28.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.558.000 22.943.000 14.001.000 11.999.000 12.802.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.6 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.3 1.3 1.5
Soliditet 46.1 47.7 46.6 55.3 62.5
Resultatgrad 11.3 13.8 9.8 0.3 1.6
Rentedekningsgrad 13.9 15.4 14.8 2.4 3.7
Gjeldsgrad 1.2 1.1 1.1 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 29.6 38.1 28.2 7.7 10.5
Signatur
15.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
15.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex