Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordre Fokserød 13B As
Juridisk navn:  Nordre Fokserød 13B As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Linda Myklebust Nordåsveien 201 C/O Astrid Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5235 Rådal 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915533159
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.23%
Resultat  
  
30.41%
Egenkapital  
  
8.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.389.000 5.497.000 0 0 0
Resultat: 802.000 615.000 -144.000 -48.000 7.046.000
Egenkapital: 7.813.000 7.188.000 6.944.000 7.088.000 7.136.000
Regnskap for  Nordre Fokserød 13B As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.389.000 5.497.000 0 0 0
Driftskostnader -3.080.000 -2.930.000 -158.000 -70.000 -9.000
Driftsresultat 3.308.000 2.567.000 -158.000 -70.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 14.000 22.000 7.131.000
Finanskostnader -2.507.000 -1.952.000 0 0 -75.000
Finans -2.507.000 -1.952.000 14.000 22.000 7.056.000
Resultat før skatt 802.000 615.000 -144.000 -48.000 7.046.000
Skattekostnad -176.000 -77.000 0 0 0
Årsresultat 626.000 538.000 -144.000 -48.000 7.046.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 58.289.000 59.846.000 14.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.515.000 1.244.000 8.060.000 8.673.000 9.419.000
Sum eiendeler 60.804.000 61.090.000 8.074.000 8.673.000 9.419.000
Sum opptjent egenkapital 7.713.000 7.088.000 6.844.000 6.988.000 7.036.000
Sum egenkapital 7.813.000 7.188.000 6.944.000 7.088.000 7.136.000
Sum langsiktig gjeld 51.938.000 51.208.000 1.051.000 1.457.000 1.964.000
Sum kortsiktig gjeld 1.053.000 2.695.000 78.000 127.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 60.804.000 61.091.000 8.073.000 8.672.000 9.418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 6.389.000 5.497.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.389.000 5.497.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.649.000 -1.491.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.431.000 -1.439.000 -158.000 -70.000 -9.000
Driftskostnader -3.080.000 -2.930.000 -158.000 -70.000 -9.000
Driftsresultat 3.308.000 2.567.000 -158.000 -70.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 14.000 22.000 7.131.000
Finanskostnader -2.507.000 -1.952.000 0 0 -75.000
Finans -2.507.000 -1.952.000 14.000 22.000 7.056.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 626.000 538.000 -144.000 -48.000 7.046.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 16.000 0 0 0
Fast eiendom 58.153.000 59.654.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 136.000 177.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 58.289.000 59.831.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 58.289.000 59.846.000 14.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.022.000 0 0 0
Andre fordringer 84.000 52.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.432.000 169.000 170.000 8.673.000 9.419.000
Sum omløpsmidler 2.515.000 1.244.000 8.060.000 8.673.000 9.419.000
Sum eiendeler 60.804.000 61.090.000 8.074.000 8.673.000 9.419.000
Sum opptjent egenkapital 7.713.000 7.088.000 6.844.000 6.988.000 7.036.000
Sum egenkapital 7.813.000 7.188.000 6.944.000 7.088.000 7.136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 161.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 51.938.000 51.208.000 1.051.000 1.457.000 1.964.000
Leverandørgjeld 47.000 118.000 1.000 3.000 188.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 181.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.007.000 2.396.000 76.000 124.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.053.000 2.695.000 78.000 127.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 60.804.000 61.091.000 8.073.000 8.672.000 9.418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.462.000 -1.451.000 7.982.000 8.546.000 9.101.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.5 103.3 68.3 29.6
Likviditetsgrad 2 2.4 0.5 103.3 68.3 29.7
Soliditet 12.8 11.8 8 81.7 75.8
Resultatgrad 51.8 46.7
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 95.0
Gjeldsgrad 6.8 7.5 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 5.4 4.2 -1.8 -0.6 75.6
Signatur
18.03.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRELEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex