Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordre Fokserød 13 As
Juridisk navn:  Nordre Fokserød 13 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99167097
C/O Linda Helen Myklebust Nordåsvegen 201 C/O Astrid Annbjørg Birkeland Birkelandshaugen 6 Fax:
5235 Rådal 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 912389847
Aksjekapital: 80.938 NOK
Etableringsdato: 6/27/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Anne Britt Sperre As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
-1.16%
Egenkapital  
  
-77.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.922.000 4.866.000 4.700.000 4.425.000 0
Resultat: 2.043.000 2.067.000 2.418.000 -416.000 -17.000
Egenkapital: 995.000 4.492.000 3.297.000 1.444.000 493.000
Regnskap for  Nordre Fokserød 13 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.922.000 4.866.000 4.700.000 4.425.000 0
Driftskostnader -1.784.000 -1.878.000 -1.248.000 -1.361.000 -17.000
Driftsresultat 3.138.000 2.988.000 3.452.000 3.064.000 -17.000
Finansinntekter 199.000 51.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.294.000 -971.000 -1.035.000 -3.481.000 0
Finans -1.095.000 -920.000 -1.033.000 -3.481.000 0
Resultat før skatt 2.043.000 2.067.000 2.418.000 -416.000 -17.000
Skattekostnad -429.000 -457.000 -565.000 134.000 6.000
Årsresultat 1.614.000 1.610.000 1.853.000 -282.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.564.000 40.175.000 36.281.000 37.432.000 516.000
Sum omløpsmidler 807.000 794.000 3.615.000 1.447.000 0
Sum eiendeler 54.371.000 40.969.000 39.896.000 38.879.000 516.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 4.274.000 3.079.000 1.226.000 403.000
Sum egenkapital 995.000 4.492.000 3.297.000 1.444.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 50.978.000 34.708.000 36.149.000 37.069.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.397.000 1.770.000 451.000 366.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 54.371.000 40.970.000 39.897.000 38.879.000 516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.922.000 4.866.000 4.700.000 4.425.000 0
Driftsinntekter 4.922.000 4.866.000 4.700.000 4.425.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.151.000 -1.151.000 -1.151.000 -1.134.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -633.000 -727.000 -97.000 -227.000 -17.000
Driftskostnader -1.784.000 -1.878.000 -1.248.000 -1.361.000 -17.000
Driftsresultat 3.138.000 2.988.000 3.452.000 3.064.000 -17.000
Finansinntekter 199.000 51.000 2.000 0 0
Finanskostnader -1.294.000 -971.000 -1.035.000 -3.481.000 0
Finans -1.095.000 -920.000 -1.033.000 -3.481.000 0
Konsernbidrag -1.110.000 -415.000 0 129.000 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.614.000 1.610.000 1.853.000 -282.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 6.000
Fast eiendom 33.395.000 35.130.000 36.281.000 37.432.000 0
Maskiner anlegg 585.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.980.000 35.130.000 36.281.000 37.432.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.585.000 5.045.000 0 0 510.000
Sum anleggsmidler 53.564.000 40.175.000 36.281.000 37.432.000 516.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 0 37.000 5.000 0
Andre fordringer 13.000 12.000 2.186.000 198.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 723.000 782.000 1.391.000 1.244.000 0
Sum omløpsmidler 807.000 794.000 3.615.000 1.447.000 0
Sum eiendeler 54.371.000 40.969.000 39.896.000 38.879.000 516.000
Sum opptjent egenkapital 778.000 4.274.000 3.079.000 1.226.000 403.000
Sum egenkapital 995.000 4.492.000 3.297.000 1.444.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 900.000 896.000 866.000 316.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 24.000
Sum langsiktig gjeld 50.978.000 34.708.000 36.149.000 37.069.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 93.000 296.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 216.000 200.000 203.000 186.000 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.088.000 1.274.000 232.000 180.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.397.000 1.770.000 451.000 366.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 54.371.000 40.970.000 39.897.000 38.879.000 516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.590.000 -976.000 3.164.000 1.081.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 8 4.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 8 4.0 0.1
Soliditet 1.8 1 8.3 3.7 95.4
Resultatgrad 63.8 61.4 73.4 69.2
Rentedekningsgrad 2.4 3.1 3.3 0.9
Gjeldsgrad 53.6 8.1 11.1 25.9 0.0
Total kapitalrentabilitet 6.1 7.4 8.7 7.9 -3.3
Signatur
01.08.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex