Nordre Holen 15-21 As
Juridisk navn:  Nordre Holen 15-21 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23003244
C/O Njord Real Estate As Dronning Mauds Gate 1 C/O Njord Real Estate As Dronning Mauds Gate 1 Fax:
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915636713
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Trac Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-61.2%
Egenkapital  
  
-2.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -511.000 -317.000 -339.000 -803.000 0
Egenkapital: 23.413.000 23.924.000 32.741.000 39.580.000 100.000
Regnskap for  Nordre Holen 15-21 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -409.000 -383.000 -584.000 -223.000 0
Driftsresultat -409.000 -383.000 -584.000 -223.000 0
Finansinntekter 3.747.000 3.175.000 3.355.000 1.739.000 0
Finanskostnader -3.849.000 -3.110.000 -3.110.000 -2.319.000 0
Finans -102.000 65.000 245.000 -580.000 0
Resultat før skatt -511.000 -317.000 -339.000 -803.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -511.000 -317.000 -339.000 -803.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 104.977.000 113.199.000 118.714.000 120.645.000 0
Sum omløpsmidler 70.000 2.036.000 1.541.000 1.648.000 100.000
Sum eiendeler 105.047.000 115.235.000 120.255.000 122.293.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 23.413.000 23.924.000 32.741.000 39.580.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 80.500.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 9.311.000 5.514.000 713.000 0
Sum gjeld og egenkapital 105.048.000 115.235.000 120.255.000 122.293.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -74.000 -74.000 -78.000 -25.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -335.000 -309.000 -506.000 -198.000 0
Driftskostnader -409.000 -383.000 -584.000 -223.000 0
Driftsresultat -409.000 -383.000 -584.000 -223.000 0
Finansinntekter 3.747.000 3.175.000 3.355.000 1.739.000 0
Finanskostnader -3.849.000 -3.110.000 -3.110.000 -2.319.000 0
Finans -102.000 65.000 245.000 -580.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -511.000 -317.000 -339.000 -803.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 104.977.000 113.199.000 118.714.000 120.645.000 0
Sum anleggsmidler 104.977.000 113.199.000 118.714.000 120.645.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 0 10.000 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 61.000 2.036.000 1.530.000 1.637.000 100.000
Sum omløpsmidler 70.000 2.036.000 1.541.000 1.648.000 100.000
Sum eiendeler 105.047.000 115.235.000 120.255.000 122.293.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 23.413.000 23.924.000 32.741.000 39.580.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 80.500.000 82.000.000 82.000.000 82.000.000 0
Leverandørgjeld 90.000 17.000 239.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 9.000 9.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.036.000 9.285.000 5.266.000 713.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 9.311.000 5.514.000 713.000 0
Sum gjeld og egenkapital 105.048.000 115.235.000 120.255.000 122.293.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.065.000 -7.275.000 -3.973.000 935.000 100.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 2.3 0.0
Soliditet 22.3 20.8 27.2 32.4 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1 -0.2 -0.1
Gjeldsgrad 3.5 3.8 2.7 2.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.2 2.4 2.3 1.2 0.0
Signatur
03.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex