Nordsjø Fjordbruk AS
Juridisk navn:  Nordsjø Fjordbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91894356
Flakkavågsvegen 12 Røyksundvegen 68 Fax: 53430101
5694 Onarheim 5440 Mosterhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 914725739
Aksjekapital: 567.946 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 9/14/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.08%
Resultat  
  
-29.21%
Egenkapital  
  
2.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.500.000 143.087.000 60.425.000 147.175.000 10.835.000
Resultat: 36.764.000 51.932.000 23.363.000 40.044.000 -1.486.000
Egenkapital: 57.980.000 56.680.000 63.841.000 45.260.000 44.076.000
Regnskap for  Nordsjø Fjordbruk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.500.000 143.087.000 60.425.000 147.175.000 10.835.000
Driftskostnader -75.503.000 -92.708.000 -37.403.000 -107.312.000 -12.370.000
Driftsresultat 35.997.000 50.380.000 23.024.000 39.863.000 -1.535.000
Finansinntekter 946.000 1.725.000 631.000 850.000 500.000
Finanskostnader -178.000 -172.000 -291.000 -668.000 -451.000
Finans 768.000 1.553.000 340.000 182.000 49.000
Resultat før skatt 36.764.000 51.932.000 23.363.000 40.044.000 -1.486.000
Skattekostnad -7.745.000 -11.973.000 -4.782.000 -10.390.000 415.000
Årsresultat 29.020.000 39.959.000 18.581.000 29.654.000 -1.071.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.591.000 12.589.000 11.487.000 12.641.000 13.021.000
Sum omløpsmidler 117.637.000 157.218.000 100.652.000 99.125.000 107.627.000
Sum eiendeler 130.228.000 169.807.000 112.139.000 111.766.000 120.648.000
Sum opptjent egenkapital 16.072.000 14.772.000 21.933.000 3.352.000 2.168.000
Sum egenkapital 57.980.000 56.680.000 63.841.000 45.260.000 44.076.000
Sum langsiktig gjeld 5.842.000 7.671.000 11.877.000 8.216.000 16.302.000
Sum kortsiktig gjeld 66.407.000 105.457.000 36.421.000 58.291.000 60.269.000
Sum gjeld og egenkapital 130.229.000 169.808.000 112.139.000 111.767.000 120.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.500.000 143.087.000 34.861.000 147.175.000 0
Andre inntekter 0 0 25.564.000 0 10.835.000
Driftsinntekter 111.500.000 143.087.000 60.425.000 147.175.000 10.835.000
Varekostnad -52.996.000 -36.501.000 -57.041.000 -45.826.000 -44.148.000
Lønninger -4.886.000 -3.471.000 -5.339.000 -3.551.000 -4.954.000
Avskrivning -2.001.000 -1.632.000 -2.270.000 -2.043.000 -1.951.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.887.000 -17.942.000 -13.144.000 -9.517.000 -10.001.000
Driftskostnader -75.503.000 -92.708.000 -37.403.000 -107.312.000 -12.370.000
Driftsresultat 35.997.000 50.380.000 23.024.000 39.863.000 -1.535.000
Finansinntekter 946.000 1.725.000 631.000 850.000 500.000
Finanskostnader -178.000 -172.000 -291.000 -668.000 -451.000
Finans 768.000 1.553.000 340.000 182.000 49.000
Konsernbidrag -27.720.000 -47.120.000 0 -28.470.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 29.020.000 39.959.000 18.581.000 29.654.000 -1.071.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 4.000 36.000 71.000
Maskiner anlegg 11.805.000 12.029.000 10.982.000 12.031.000 12.302.000
Driftsløsøre 62.000 56.000 8.000 10.000 12.000
Sum varige driftsmidler 12.591.000 12.589.000 11.487.000 12.641.000 13.021.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.591.000 12.589.000 11.487.000 12.641.000 13.021.000
Varebeholdning 18.950.000 21.763.000 55.838.000 14.539.000 62.440.000
Kundefordringer 64.271.000 -39.000 41.621.000 12.078.000 10.768.000
Andre fordringer 3.912.000 4.903.000 3.001.000 1.694.000 34.241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 30.504.000 130.592.000 191.000 70.814.000 178.000
Sum omløpsmidler 117.637.000 157.218.000 100.652.000 99.125.000 107.627.000
Sum eiendeler 130.228.000 169.807.000 112.139.000 111.766.000 120.648.000
Sum opptjent egenkapital 16.072.000 14.772.000 21.933.000 3.352.000 2.168.000
Sum egenkapital 57.980.000 56.680.000 63.841.000 45.260.000 44.076.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.938.000 5.587.000 8.642.000 3.860.000 10.863.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 3.972.000 0 41.759.000
Sum langsiktig gjeld 5.842.000 7.671.000 11.877.000 8.216.000 16.302.000
Leverandørgjeld 16.282.000 37.759.000 25.112.000 6.816.000 17.543.000
Betalbar skatt 114.000 149.000 0 6.863.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.148.000 152.000 1.724.000 195.000 260.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.864.000 67.397.000 5.613.000 44.417.000 707.000
Sum kortsiktig gjeld 66.407.000 105.457.000 36.421.000 58.291.000 60.269.000
Sum gjeld og egenkapital 130.229.000 169.808.000 112.139.000 111.767.000 120.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.230.000 51.761.000 64.231.000 40.834.000 47.358.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 2.8 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.2 1.5 0.8
Soliditet 44.5 33.4 56.9 40.5 36.5
Resultatgrad 32.3 35.2 38.1 27.1 -14.2
Rentedekningsgrad 202.2 292.9 79.1 60.9 -2.3
Gjeldsgrad 1.2 2 0.8 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 28.4 30.7 21.1 36.4 -0.9
Signatur
26.08.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEIAR OG EITT STYREMEDLEM I FELLESKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex