Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordsjøvegen 1840 As
Juridisk navn:  Nordsjøvegen 1840 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Roslandsvegen 165 Nordsjøvegen 1840 Fax:
4341 Bryne 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 920432425
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Klepp Rekneskapslag Sa
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 29.000
Resultat: -219.000
Egenkapital: 175.000
Regnskap for  Nordsjøvegen 1840 As
Resultat 2018
Driftsinntekter 29.000
Driftskostnader -148.000
Driftsresultat -118.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -101.000
Finans -101.000
Resultat før skatt -219.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -219.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.775.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -225.000
Sum egenkapital 175.000
Sum langsiktig gjeld 3.228.000
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 29.000
Driftsinntekter 29.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -98.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -50.000
Driftskostnader -148.000
Driftsresultat -118.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -101.000
Finans -101.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -219.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 4.775.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 4.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 4.775.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 16.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 19.000
Sum omløpsmidler 35.000
Sum eiendeler 4.810.000
Sum opptjent egenkapital -225.000
Sum egenkapital 175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.228.000
Leverandørgjeld 252.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 4.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.371.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 3.6
Resultatgrad -406.9
Rentedekningsgrad -1.2
Gjeldsgrad 26.5
Total kapitalrentabilitet -2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex