Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordslettveien Velforening
Juridisk navn:  Nordslettveien Velforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95135564
Krambugata 1 Krambugata 1 Fax:
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 975730247
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Tobb
Utvikling:
Omsetning  
  
2.27%
Resultat  
  
-69.8%
Egenkapital  
  
0.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.655.000 2.596.000 2.590.000 2.590.000
Resultat: 106.000 351.000 4.928.000 4.928.000
Egenkapital: 944.000 937.000 736.000 736.000
Regnskap for  Nordslettveien Velforening
Resultat 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.655.000 2.596.000 2.590.000 2.590.000
Driftskostnader 2.556.000 2.252.000 2.337.000 2.337.000
Driftsresultat 99.000 344.000 201.000 201.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 106.000 351.000 4.928.000 4.928.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 351.000 215.000 215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 250.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.958.000 1.692.000 1.870.000 1.870.000
Sum eiendeler 2.308.000 1.942.000 1.870.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital 944.000 937.000 736.000 736.000
Sum egenkapital 944.000 937.000 736.000 736.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 250.000 100.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 755.000 1.034.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 2.308.000 1.942.000 1.870.000 1.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.655.000 2.596.000 2.590.000 2.590.000
Driftsinntekter 2.655.000 2.596.000 2.590.000 2.590.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 114.000 112.000 127.000 127.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 2.442.000 2.140.000 2.210.000 2.210.000
Driftskostnader 2.556.000 2.252.000 2.337.000 2.337.000
Driftsresultat 99.000 344.000 201.000 201.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 106.000 351.000 215.000 215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 250.000 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 250.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 902.000 593.000 39.000 39.000
Andre fordringer 10.000 17.000 900.000 900.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.958.000 1.692.000 1.870.000 1.870.000
Sum omløpsmidler 1.958.000 1.692.000 1.870.000 1.870.000
Sum eiendeler 2.308.000 1.942.000 1.870.000 1.870.000
Sum opptjent egenkapital 944.000 937.000 736.000 736.000
Sum egenkapital 944.000 937.000 736.000 736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 350.000 250.000 100.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 250.000 100.000 100.000
Leverandørgjeld 985.000 655.000 981.000 981.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 100.000 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 1.014.000 755.000 1.034.000 1.034.000
Sum gjeld og egenkapital 2.308.000 1.942.000 1.870.000 1.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 944.000 937.000 836.000 836.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.2 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 1.9 1.9
Soliditet 40.9 48.2 39.4 39.4
Resultatgrad 3.7 13.3 7.8 7.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.1 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 17.7 10.7 10.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex