Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordstrand-Vvs AS
Juridisk navn:  Nordstrand-Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70181265
Miljøhuset Miljøhuset Fax: 70181444
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 988194751
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 2/9/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.93%
Resultat  
  
-192.65%
Egenkapital  
  
-8.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 32.447.000 25.363.000 19.286.000 18.439.000 16.871.000
Resultat: -643.000 694.000 33.000 496.000 1.893.000
Egenkapital: 5.199.000 5.700.000 5.186.000 5.175.000 4.814.000
Regnskap for  Nordstrand-Vvs AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 32.447.000 25.363.000 19.286.000 18.439.000 16.871.000
Driftskostnader -32.970.000 -24.601.000 -19.220.000 -17.912.000 -14.952.000
Driftsresultat -523.000 763.000 65.000 527.000 1.919.000
Finansinntekter 36.000 14.000 21.000 7.000 18.000
Finanskostnader -156.000 -83.000 -54.000 -39.000 -45.000
Finans -120.000 -69.000 -33.000 -32.000 -27.000
Resultat før skatt -643.000 694.000 33.000 496.000 1.893.000
Skattekostnad 143.000 -180.000 -22.000 -134.000 -532.000
Årsresultat -501.000 514.000 11.000 361.000 1.361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.066.000 742.000 338.000 413.000 351.000
Sum omløpsmidler 10.005.000 9.579.000 9.125.000 7.937.000 7.796.000
Sum eiendeler 11.071.000 10.321.000 9.463.000 8.350.000 8.147.000
Sum opptjent egenkapital 4.699.000 5.200.000 4.686.000 4.675.000 4.314.000
Sum egenkapital 5.199.000 5.700.000 5.186.000 5.175.000 4.814.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 0 0 0 217.000
Sum kortsiktig gjeld 5.521.000 4.621.000 4.277.000 3.176.000 3.116.000
Sum gjeld og egenkapital 11.070.000 10.321.000 9.463.000 8.351.000 8.147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.298.000 25.112.000 19.526.000 17.895.000 16.871.000
Andre inntekter 149.000 251.000 -239.000 544.000 0
Driftsinntekter 32.447.000 25.363.000 19.286.000 18.439.000 16.871.000
Varekostnad -16.865.000 -11.614.000 -8.685.000 -9.273.000 -7.699.000
Lønninger -11.350.000 -8.925.000 -7.419.000 -6.049.000 -5.092.000
Avskrivning -244.000 -128.000 -74.000 -62.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.511.000 -3.934.000 -3.042.000 -2.528.000 -2.058.000
Driftskostnader -32.970.000 -24.601.000 -19.220.000 -17.912.000 -14.952.000
Driftsresultat -523.000 763.000 65.000 527.000 1.919.000
Finansinntekter 36.000 14.000 21.000 7.000 18.000
Finanskostnader -156.000 -83.000 -54.000 -39.000 -45.000
Finans -120.000 -69.000 -33.000 -32.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -501.000 514.000 11.000 361.000 1.361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 161.000 18.000 24.000 32.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 286.000 191.000 0 0 0
Driftsløsøre 569.000 483.000 263.000 254.000 152.000
Sum varige driftsmidler 905.000 724.000 313.000 304.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 76.000 109.000
Sum anleggsmidler 1.066.000 742.000 338.000 413.000 351.000
Varebeholdning 6.458.000 5.979.000 4.648.000 3.696.000 3.431.000
Kundefordringer 2.747.000 2.449.000 1.655.000 2.239.000 2.821.000
Andre fordringer 539.000 793.000 579.000 748.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 260.000 359.000 2.244.000 1.254.000 1.393.000
Sum omløpsmidler 10.005.000 9.579.000 9.125.000 7.937.000 7.796.000
Sum eiendeler 11.071.000 10.321.000 9.463.000 8.350.000 8.147.000
Sum opptjent egenkapital 4.699.000 5.200.000 4.686.000 4.675.000 4.314.000
Sum egenkapital 5.199.000 5.700.000 5.186.000 5.175.000 4.814.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 350.000 0 0 0 217.000
Leverandørgjeld 3.258.000 2.408.000 2.868.000 1.719.000 1.493.000
Betalbar skatt 0 173.000 13.000 127.000 551.000
Skyldig offentlige avgifter 1.157.000 1.253.000 463.000 613.000 648.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.106.000 787.000 932.000 716.000 424.000
Sum kortsiktig gjeld 5.521.000 4.621.000 4.277.000 3.176.000 3.116.000
Sum gjeld og egenkapital 11.070.000 10.321.000 9.463.000 8.351.000 8.147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.484.000 4.958.000 4.848.000 4.761.000 4.680.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 2.1 2.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 1.1 1.4 1.5
Soliditet 4 55.2 54.8 62.0 59.1
Resultatgrad -1.6 3 0.3 2.9 11.4
Rentedekningsgrad -3.4 9.2 1.6 13.7 43.0
Gjeldsgrad 1.1 0.8 0.8 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -4.4 7.5 0.9 6.4 23.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
NULL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex