Nordvågen Egnesentral As
Juridisk navn:  Nordvågen Egnesentral As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47475976
C/O Norfra As Strandvegen 106 Hovedveien 7A Fax:
9006 Tromsø 9760 Nordvågen
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 999655742
Aksjekapital: 2.250.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/8/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordnorsk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.16%
Resultat  
  
-5144.44%
Egenkapital  
  
-14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.914.000 7.407.000 5.569.000 2.180.000 3.107.000
Resultat: -472.000 -9.000 -469.000 -1.644.000 -64.000
Egenkapital: 700.000 814.000 842.000 1.088.000 2.331.000
Regnskap for  Nordvågen Egnesentral As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.914.000 7.407.000 5.569.000 2.180.000 3.107.000
Driftskostnader -6.224.000 -7.242.000 -5.861.000 -3.632.000 -2.900.000
Driftsresultat -310.000 165.000 -291.000 -1.452.000 207.000
Finansinntekter 6.000 4.000 0 0 1.000
Finanskostnader -169.000 -178.000 -179.000 -193.000 -271.000
Finans -163.000 -174.000 -179.000 -193.000 -270.000
Resultat før skatt -472.000 -9.000 -469.000 -1.644.000 -64.000
Skattekostnad 86.000 -19.000 83.000 401.000 17.000
Årsresultat -386.000 -29.000 -386.000 -1.243.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.976.000 3.834.000 4.638.000 4.338.000 5.863.000
Sum omløpsmidler 1.781.000 2.046.000 2.226.000 1.267.000 1.163.000
Sum eiendeler 5.757.000 5.880.000 6.864.000 5.605.000 7.026.000
Sum opptjent egenkapital -900.000 -786.000 -758.000 -1.182.000 61.000
Sum egenkapital 700.000 814.000 842.000 1.088.000 2.331.000
Sum langsiktig gjeld 1.858.000 2.042.000 2.241.000 2.365.000 2.465.000
Sum kortsiktig gjeld 3.199.000 3.024.000 3.781.000 2.152.000 2.231.000
Sum gjeld og egenkapital 5.757.000 5.880.000 6.864.000 5.605.000 7.027.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.849.000 4.002.000 2.654.000 1.534.000 2.380.000
Andre inntekter 3.065.000 3.404.000 2.915.000 646.000 727.000
Driftsinntekter 5.914.000 7.407.000 5.569.000 2.180.000 3.107.000
Varekostnad -853.000 -1.244.000 -1.168.000 -461.000 -426.000
Lønninger -4.230.000 -4.674.000 -3.110.000 -994.000 -1.708.000
Avskrivning -329.000 -341.000 -372.000 -427.000 -416.000
Nedskrivning 0 0 0 -1.500.000 0
Andre driftskostnader -812.000 -983.000 -1.211.000 -250.000 -350.000
Driftskostnader -6.224.000 -7.242.000 -5.861.000 -3.632.000 -2.900.000
Driftsresultat -310.000 165.000 -291.000 -1.452.000 207.000
Finansinntekter 6.000 4.000 0 0 1.000
Finanskostnader -169.000 -178.000 -179.000 -193.000 -271.000
Finans -163.000 -174.000 -179.000 -193.000 -270.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -386.000 -29.000 -386.000 -1.243.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 504.000 499.000 488.000 536.000 135.000
Fast eiendom 3.428.000 3.259.000 4.043.000 3.660.000 5.543.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 45.000 75.000 107.000 141.000 185.000
Sum varige driftsmidler 3.473.000 3.335.000 4.150.000 3.802.000 5.729.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.976.000 3.834.000 4.638.000 4.338.000 5.863.000
Varebeholdning 162.000 94.000 102.000 48.000 68.000
Kundefordringer 950.000 1.094.000 670.000 70.000 153.000
Andre fordringer 54.000 27.000 21.000 20.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 669.000 471.000 486.000 89.000
Sum omløpsmidler 1.781.000 2.046.000 2.226.000 1.267.000 1.163.000
Sum eiendeler 5.757.000 5.880.000 6.864.000 5.605.000 7.026.000
Sum opptjent egenkapital -900.000 -786.000 -758.000 -1.182.000 61.000
Sum egenkapital 700.000 814.000 842.000 1.088.000 2.331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.407.000 1.786.000 2.515.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.858.000 2.042.000 2.241.000 2.365.000 2.465.000
Leverandørgjeld 99.000 223.000 622.000 48.000 109.000
Betalbar skatt 0 31.000 0 1.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 319.000 540.000 332.000 225.000 174.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 375.000 444.000 313.000 1.878.000 1.938.000
Sum kortsiktig gjeld 3.199.000 3.024.000 3.781.000 2.152.000 2.231.000
Sum gjeld og egenkapital 5.757.000 5.880.000 6.864.000 5.605.000 7.027.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.418.000 -978.000 -1.555.000 -885.000 -1.068.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5
Soliditet 12.2 13.8 12.3 19.4 33.2
Resultatgrad -5.2 2.2 -5.2 -66.6 6.7
Rentedekningsgrad -1.8 0.9 -1.6 -7.5 0.8
Gjeldsgrad 7.2 6.2 7.2 4.2 2.0
Total kapitalrentabilitet -5.3 2.9 -4.2 -25.9 3.0
Signatur
23.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex