Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordvest Naprapatklinikken
Juridisk navn:  Nordvest Naprapatklinikken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40290981
Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 991211101
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/22/2007
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
12.13%
Resultat  
  
475.56%
Egenkapital  
  
154.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008
Omsetning: 758.000 676.000
Resultat: 169.000 -45.000
Egenkapital: 40.000 -74.000
Regnskap for  Nordvest Naprapatklinikken
Resultat 2009 2008
Driftsinntekter 758.000 676.000
Driftskostnader -589.000 -721.000
Driftsresultat 169.000 -45.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 169.000 -45.000
Skattekostnad -55.000 12.000
Årsresultat 114.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 64.000
Sum omløpsmidler 204.000 45.000
Sum eiendeler 255.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -74.000
Sum egenkapital 40.000 -74.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 758.000 676.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 758.000 676.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -278.000 -401.000
Avskrivning -13.000 -16.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -298.000 -304.000
Driftskostnader -589.000 -721.000
Driftsresultat 169.000 -45.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 114.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 51.000 64.000
Sum varige driftsmidler 51.000 64.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 51.000 64.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 8.000 7.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 196.000 38.000
Sum omløpsmidler 204.000 45.000
Sum eiendeler 255.000 109.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 -74.000
Sum egenkapital 40.000 -74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 12.000
Leverandørgjeld 0 1.000
Betalbar skatt 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 29.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 199.000 171.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 -126.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.3
Soliditet 15.6 -67.9
Resultatgrad 22.3 -6.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.4 -2.5
Total kapitalrentabilitet 66.0 -41.3
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex