Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordvest Propeller As
Juridisk navn:  Nordvest Propeller As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Vegsund Slip As Blindheim Postboks 9072 C/O Vegsund Slip As Sjukenesstranda 2 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 918568689
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
25.29%
Resultat  
  
-92.31%
Egenkapital  
  
6.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.294.000 2.629.000
Resultat: 24.000 312.000
Egenkapital: 285.000 267.000
Regnskap for  Nordvest Propeller As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.294.000 2.629.000
Driftskostnader -3.270.000 -2.319.000
Driftsresultat 24.000 312.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 24.000 312.000
Skattekostnad -6.000 -75.000
Årsresultat 18.000 237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.000 208.000
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.621.000 1.588.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 237.000
Sum egenkapital 285.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.336.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 1.621.000 1.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.294.000 2.629.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.294.000 2.629.000
Varekostnad -1.545.000 -795.000
Lønninger -1.025.000 -890.000
Avskrivning -51.000 -51.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -649.000 -583.000
Driftskostnader -3.270.000 -2.319.000
Driftsresultat 24.000 312.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 18.000 237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 5.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 89.000 118.000
Driftsløsøre 63.000 84.000
Sum varige driftsmidler 152.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 154.000 208.000
Varebeholdning 212.000 163.000
Kundefordringer 551.000 772.000
Andre fordringer 123.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 581.000 445.000
Sum omløpsmidler 1.467.000 1.380.000
Sum eiendeler 1.621.000 1.588.000
Sum opptjent egenkapital 255.000 237.000
Sum egenkapital 285.000 267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.019.000 745.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 158.000 347.000
Betalbar skatt 2.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 0 35.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 157.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 1.336.000 1.321.000
Sum gjeld og egenkapital 1.621.000 1.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 131.000 59.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9
Soliditet 17.6 16.8
Resultatgrad 0.7 11.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 1.5 19.6
Signatur
16.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex