Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norefjell Arena AS
Juridisk navn:  Norefjell Arena AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46453165
Postboks 1307 Vika Munkedamsveien 35 Fax: 62457780
0112 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987988746
Aksjekapital: 141.000 NOK
Etableringsdato: 1/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 50.000 1.000 200.000
Resultat: -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Egenkapital: -3.522.000 -3.504.000 -3.495.000 -3.520.000 -3.450.000
Regnskap for  Norefjell Arena AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 50.000 1.000 200.000
Driftskostnader -18.000 -9.000 -24.000 -71.000 -33.000
Driftsresultat -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 26.000 165.000 189.000 263.000
Sum eiendeler 23.000 26.000 165.000 189.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -3.663.000 -3.645.000 -3.636.000 -3.661.000 -3.591.000
Sum egenkapital -3.522.000 -3.504.000 -3.495.000 -3.520.000 -3.450.000
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.529.000 3.656.000 3.656.000 3.656.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 53.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 25.000 165.000 189.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 50.000 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 200.000
Driftsinntekter 0 0 50.000 1.000 200.000
Varekostnad 0 0 0 -5.000 -2.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -9.000 -24.000 -66.000 -31.000
Driftskostnader -18.000 -9.000 -24.000 -71.000 -33.000
Driftsresultat -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -9.000 25.000 -70.000 167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 26.000 22.000 35.000 51.000
Sum omløpsmidler 23.000 26.000 165.000 189.000 263.000
Sum eiendeler 23.000 26.000 165.000 189.000 263.000
Sum opptjent egenkapital -3.663.000 -3.645.000 -3.636.000 -3.661.000 -3.591.000
Sum egenkapital -3.522.000 -3.504.000 -3.495.000 -3.520.000 -3.450.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.546.000 3.529.000 3.656.000 3.656.000 3.656.000
Leverandørgjeld 0 0 4.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 50.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 4.000 53.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 24.000 25.000 165.000 189.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 26.000 161.000 136.000 206.000
Likviditetsgrad 1 41.3 3.6 4.6
Likviditetsgrad 2 0 0 41.3 3.6 4.7
Soliditet -2118.2 -1862.4 -1311.8
Resultatgrad 5 -7000.0 83.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet 15.2 -37.0 63.5
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex