Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norfig As
Juridisk navn:  Norfig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 35 Dálveluodda 1C Fax:
9840 Varangerbotn 9840 Varangerbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Unjargga Nesseby
Org.nr: 921171315
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/19/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3333.33%
Egenkapital  
  
-9.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -103.000 -3.000
Egenkapital: 889.000 987.000
Regnskap for  Norfig As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -25.000 -3.000
Driftsresultat -25.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -78.000 0
Finans -78.000 0
Resultat før skatt -103.000 -3.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -103.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000.000 0
Sum omløpsmidler 32.000 1.504.000
Sum eiendeler 4.032.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -3.000
Sum egenkapital 889.000 987.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.143.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 4.032.000 1.504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -3.000
Driftskostnader -25.000 -3.000
Driftsresultat -25.000 -3.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -78.000 0
Finans -78.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -103.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.000.000 0
Sum anleggsmidler 4.000.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 1.500.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 32.000 4.000
Sum omløpsmidler 32.000 1.504.000
Sum eiendeler 4.032.000 1.504.000
Sum opptjent egenkapital -105.000 -3.000
Sum egenkapital 889.000 987.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 5.000 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.138.000 514.000
Sum kortsiktig gjeld 3.143.000 517.000
Sum gjeld og egenkapital 4.032.000 1.504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.111.000 987.000
Likviditetsgrad 1 0 2.9
Likviditetsgrad 2 0 2.9
Soliditet 2 65.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad 3.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.2
Signatur
23.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex