Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norfil As
Juridisk navn:  Norfil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Midtunheia 22 Midtunheia 22 Fax:
5224 Nesttun 5224 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919372117
Aksjekapital: 36.000 NOK
Etableringsdato: 7/14/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 684.000
Resultat: 60.000
Egenkapital: 78.000
Regnskap for  Norfil As
Resultat 2018
Driftsinntekter 684.000
Driftskostnader -620.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 60.000
Skattekostnad -13.000
Årsresultat 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 98.000
Sum opptjent egenkapital 47.000
Sum egenkapital 78.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 679.000
Andre inntekter 4.000
Driftsinntekter 684.000
Varekostnad -467.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -153.000
Driftskostnader -620.000
Driftsresultat 64.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 33.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 65.000
Sum omløpsmidler 98.000
Sum eiendeler 98.000
Sum opptjent egenkapital 47.000
Sum egenkapital 78.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000
Likviditetsgrad 1 4.9
Likviditetsgrad 2 4.9
Soliditet 79.6
Resultatgrad 9.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 65.3
Signatur
16.08.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex