Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Blindeforbund Finnmark
Juridisk navn:  Norges Blindeforbund Finnmark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78435055
Postboks 1420 Løkkeveien 19 Fax: 78437236
9506 Alta 9510 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 971406224
Aksjekapital: 264 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norges blindeforbund finnmarks fylkeslag
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 396.000
Resultat: -19.000
Egenkapital: 264.000
Regnskap for  Norges Blindeforbund Finnmark
Resultat 2002
Driftsinntekter 396.000
Driftskostnader -426.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 11.000
Finanskostnader -2.000
Finans 9.000
Resultat før skatt -19.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 308.000
Sum eiendeler 308.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 264.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 44.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 396.000
Varekostnad -52.000
Lønninger -8.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -366.000
Driftskostnader -426.000
Driftsresultat -29.000
Finansinntekter 11.000
Finanskostnader -2.000
Finans 9.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 81.000
Sum investeringer
Kasse, bank 227.000
Sum omløpsmidler 308.000
Sum eiendeler 308.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000
Likviditetsgrad 1 7.0
Likviditetsgrad 2 7.1
Soliditet 85.7
Resultatgrad -7.3
Rentedekningsgrad -9.0
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.8
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex