Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen
Juridisk navn:  Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67101560
Postboks 134 Skuiveien 40 Fax: 67101561
1319 Bekkestua 1339 Vøyenenga
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 967341266
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 8/1/1981 1
Foretakstype: STI
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.78%
Resultat  
  
127.21%
Egenkapital  
  
7.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 63.334.000 58.763.000 55.111.000 55.450.000 53.819.000
Resultat: 1.197.000 -4.399.000 -2.419.000 -3.711.000 -835.000
Egenkapital: 17.100.000 15.903.000 20.301.000 22.720.000 26.431.000
Regnskap for  Norges Toppidrettsgymnas Stiftelsen
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 63.334.000 58.763.000 55.111.000 55.450.000 53.819.000
Driftskostnader -62.568.000 -61.011.000 -57.703.000 -59.462.000 -55.090.000
Driftsresultat 766.000 -2.248.000 -2.593.000 -4.011.000 -1.271.000
Finansinntekter 469.000 221.000 229.000 303.000 495.000
Finanskostnader -39.000 -2.371.000 -55.000 -3.000 -59.000
Finans 430.000 -2.150.000 174.000 300.000 436.000
Resultat før skatt 1.197.000 -4.399.000 -2.419.000 -3.711.000 -835.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.197.000 -4.399.000 -2.419.000 -3.711.000 -835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.814.000 13.575.000 16.201.000 15.085.000 14.261.000
Sum omløpsmidler 22.411.000 22.777.000 22.747.000 25.554.000 28.258.000
Sum eiendeler 37.225.000 36.352.000 38.948.000 40.639.000 42.519.000
Sum opptjent egenkapital 17.050.000 15.853.000 20.251.000 22.670.000 26.381.000
Sum egenkapital 17.100.000 15.903.000 20.301.000 22.720.000 26.431.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20.125.000 20.449.000 18.646.000 17.919.000 16.087.000
Sum gjeld og egenkapital 37.225.000 36.352.000 38.947.000 40.639.000 42.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.890.000 57.914.000 54.039.000 54.424.000 53.819.000
Andre inntekter 1.444.000 849.000 1.071.000 1.026.000 0
Driftsinntekter 63.334.000 58.763.000 55.111.000 55.450.000 53.819.000
Varekostnad -44.884.000 -44.854.000 -42.368.000 -42.907.000 -42.249.000
Lønninger -12.878.000 -11.713.000 -10.776.000 -10.961.000 -9.134.000
Avskrivning -239.000 -158.000 -173.000 -120.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.567.000 -4.286.000 -4.386.000 -5.474.000 -3.622.000
Driftskostnader -62.568.000 -61.011.000 -57.703.000 -59.462.000 -55.090.000
Driftsresultat 766.000 -2.248.000 -2.593.000 -4.011.000 -1.271.000
Finansinntekter 469.000 221.000 229.000 303.000 495.000
Finanskostnader -39.000 -2.371.000 -55.000 -3.000 -59.000
Finans 430.000 -2.150.000 174.000 300.000 436.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.197.000 -4.399.000 -2.419.000 -3.711.000 -835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 691.000 617.000 408.000 539.000 219.000
Sum varige driftsmidler 691.000 617.000 408.000 539.000 219.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.123.000 12.958.000 15.793.000 14.547.000 14.042.000
Sum anleggsmidler 14.814.000 13.575.000 16.201.000 15.085.000 14.261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.395.000 4.796.000 3.902.000 4.333.000 5.086.000
Andre fordringer 559.000 271.000 641.000 693.000 370.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.458.000 17.711.000 18.203.000 20.528.000 22.802.000
Sum omløpsmidler 22.411.000 22.777.000 22.747.000 25.554.000 28.258.000
Sum eiendeler 37.225.000 36.352.000 38.948.000 40.639.000 42.519.000
Sum opptjent egenkapital 17.050.000 15.853.000 20.251.000 22.670.000 26.381.000
Sum egenkapital 17.100.000 15.903.000 20.301.000 22.720.000 26.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 231.000 758.000 787.000 833.000 312.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 990.000 1.732.000 1.577.000 1.429.000 1.489.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.904.000 17.959.000 16.281.000 15.658.000 14.286.000
Sum kortsiktig gjeld 20.125.000 20.449.000 18.646.000 17.919.000 16.087.000
Sum gjeld og egenkapital 37.225.000 36.352.000 38.947.000 40.639.000 42.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.286.000 2.328.000 4.101.000 7.635.000 12.171.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.4 1.8
Soliditet 45.9 43.7 52.1 55.9 62.2
Resultatgrad 1.2 -3.8 -4.7 -7.2 -2.4
Rentedekningsgrad 19.6 -0.9 -47.1 -13.2
Gjeldsgrad 1.2 1.3 0.9 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.3 -5.6 -6.1 -9.1 -1.8
Signatur
28.01.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex