Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Vel Consult As
Juridisk navn:  Norges Vel Consult As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64832000
Bråteveien 200 Bråteveien 200 Fax: 63845130
2013 Skjetten 2013 Skjetten
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 958246862
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
61.36%
Resultat  
  
56.38%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.558.000 2.205.000 1.457.000 1.565.000 1.523.000
Resultat: 588.000 376.000 20.000 -783.000 -680.000
Egenkapital: 790.000 790.000 520.000 500.000 -955.000
Regnskap for  Norges Vel Consult As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.558.000 2.205.000 1.457.000 1.565.000 1.523.000
Driftskostnader -2.986.000 -1.836.000 -1.446.000 -2.351.000 -2.206.000
Driftsresultat 573.000 368.000 11.000 -786.000 -682.000
Finansinntekter 15.000 8.000 9.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 15.000 8.000 8.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 588.000 376.000 20.000 -783.000 -680.000
Skattekostnad -135.000 -25.000 0 0 0
Årsresultat 453.000 350.000 20.000 -783.000 -680.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.845.000 705.000 750.000 2.674.000 476.000
Sum eiendeler 1.845.000 705.000 750.000 2.674.000 476.000
Sum opptjent egenkapital -1.948.000 -1.948.000 -2.218.000 -2.238.000 -1.455.000
Sum egenkapital 790.000 790.000 520.000 500.000 -955.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 -85.000 231.000 2.174.000 1.431.000
Sum gjeld og egenkapital 1.845.000 705.000 751.000 2.674.000 476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.736.000 1.710.000 1.206.000 694.000 975.000
Andre inntekter 822.000 494.000 250.000 870.000 549.000
Driftsinntekter 3.558.000 2.205.000 1.457.000 1.565.000 1.523.000
Varekostnad -1.036.000 -645.000 -371.000 -205.000 -36.000
Lønninger -1.525.000 -790.000 -652.000 -1.368.000 -1.453.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -401.000 -423.000 -778.000 -717.000
Driftskostnader -2.986.000 -1.836.000 -1.446.000 -2.351.000 -2.206.000
Driftsresultat 573.000 368.000 11.000 -786.000 -682.000
Finansinntekter 15.000 8.000 9.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 15.000 8.000 8.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 453.000 350.000 20.000 -783.000 -680.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 376.000 4.000 96.000 89.000 91.000
Andre fordringer 0 0 0 0 100.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.469.000 701.000 654.000 348.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.845.000 705.000 750.000 2.674.000 476.000
Sum eiendeler 1.845.000 705.000 750.000 2.674.000 476.000
Sum opptjent egenkapital -1.948.000 -1.948.000 -2.218.000 -2.238.000 -1.455.000
Sum egenkapital 790.000 790.000 520.000 500.000 -955.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 749.000 106.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 232.000 -2.000 234.000 2.127.000 1.389.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 37.000 -4.000 47.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 -226.000 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.055.000 -85.000 231.000 2.174.000 1.431.000
Sum gjeld og egenkapital 1.845.000 705.000 751.000 2.674.000 476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 790.000 790.000 519.000 500.000 -955.000
Likviditetsgrad 1 1.7 -8.3 3.2 1.2 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 -8.3 3.2 1.3 0.4
Soliditet 42.8 112.1 69.2 18.7 -200.6
Resultatgrad 16.1 16.7 0.8 -50.2 -44.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.3 -0.1 0.4 4.3 -1.5
Total kapitalrentabilitet 31.9 53.3 2.7 -29.3 -142.9
Signatur
22.04.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.04.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex