Norgesgruppen Buskerud AS
Juridisk navn:  Norgesgruppen Buskerud AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32840428
Postboks 300 Skøyen Karenslyst Allé 12 Fax: 32840428
0213 Oslo 278 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 836273982
Aksjekapital: 100.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/23/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.62%
Resultat  
  
-34.6%
Egenkapital  
  
1.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 209.015.000 203.681.000 195.570.000 183.800.000 173.303.000
Resultat: 3.162.000 4.835.000 3.716.000 2.777.000 20.632.000
Egenkapital: 142.086.000 139.620.000 135.898.000 133.076.000 130.997.000
Regnskap for  Norgesgruppen Buskerud AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 209.015.000 203.681.000 195.570.000 183.800.000 173.303.000
Driftskostnader -208.058.000 -200.387.000 -192.415.000 -181.316.000 -172.560.000
Driftsresultat 958.000 3.295.000 3.155.000 2.485.000 742.000
Finansinntekter 2.205.000 1.541.000 1.405.000 1.896.000 21.593.000
Finanskostnader -1.000 0 -844.000 -1.605.000 -1.704.000
Finans 2.204.000 1.541.000 561.000 291.000 19.889.000
Resultat før skatt 3.162.000 4.835.000 3.716.000 2.777.000 20.632.000
Skattekostnad -696.000 -1.113.000 -894.000 -698.000 -649.000
Årsresultat 2.466.000 3.722.000 2.822.000 2.079.000 19.983.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.686.000 4.019.000 4.011.000 143.000 532.000
Sum omløpsmidler 145.041.000 144.526.000 140.485.000 143.670.000 238.711.000
Sum eiendeler 148.727.000 148.545.000 144.496.000 143.813.000 239.243.000
Sum opptjent egenkapital 11.089.000 8.623.000 4.901.000 0 0
Sum egenkapital 142.086.000 139.620.000 135.898.000 133.076.000 130.997.000
Sum langsiktig gjeld 2.157.000 2.363.000 2.579.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.484.000 6.562.000 6.019.000 10.737.000 108.246.000
Sum gjeld og egenkapital 148.727.000 148.545.000 144.496.000 143.813.000 239.243.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 209.015.000 203.681.000 195.570.000 183.800.000 173.303.000
Driftsinntekter 209.015.000 203.681.000 195.570.000 183.800.000 173.303.000
Varekostnad 0 0 0 0 -13.000
Lønninger -3.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Avskrivning -118.000 -118.000 -60.000 -89.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.440.000 -199.069.000 -191.155.000 -180.027.000 -171.254.000
Driftskostnader -208.058.000 -200.387.000 -192.415.000 -181.316.000 -172.560.000
Driftsresultat 958.000 3.295.000 3.155.000 2.485.000 742.000
Finansinntekter 2.205.000 1.541.000 1.405.000 1.896.000 21.593.000
Finanskostnader -1.000 0 -844.000 -1.605.000 -1.704.000
Finans 2.204.000 1.541.000 561.000 291.000 19.889.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.466.000 3.722.000 2.822.000 2.079.000 19.983.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.000 27.000 29.000 112.000 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.511.000 1.628.000 1.746.000 31.000 120.000
Sum varige driftsmidler 1.511.000 1.628.000 1.746.000 31.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.148.000 2.363.000 2.236.000 0 380.000
Sum anleggsmidler 3.686.000 4.019.000 4.011.000 143.000 532.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 741.000 936.000 267.000 463.000 1.766.000
Andre fordringer 144.299.000 143.590.000 140.218.000 143.207.000 236.944.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 145.041.000 144.526.000 140.485.000 143.670.000 238.711.000
Sum eiendeler 148.727.000 148.545.000 144.496.000 143.813.000 239.243.000
Sum opptjent egenkapital 11.089.000 8.623.000 4.901.000 0 0
Sum egenkapital 142.086.000 139.620.000 135.898.000 133.076.000 130.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.157.000 2.363.000 2.579.000 0 0
Leverandørgjeld 574.000 457.000 536.000 3.645.000 3.389.000
Betalbar skatt 696.000 1.112.000 810.000 778.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.148.000 2.603.000 3.287.000 2.712.000 2.139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.065.000 2.391.000 1.385.000 3.601.000 102.717.000
Sum kortsiktig gjeld 4.484.000 6.562.000 6.019.000 10.737.000 108.246.000
Sum gjeld og egenkapital 148.727.000 148.545.000 144.496.000 143.813.000 239.243.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 140.557.000 137.964.000 134.466.000 132.933.000 130.465.000
Likviditetsgrad 1 32.3 2 23.3 13.4 2.2
Likviditetsgrad 2 32.3 2 23.3 13.4 2.3
Soliditet 95.5 9 9 92.5 54.8
Resultatgrad 0.5 1.6 1.6 1.4 0.4
Rentedekningsgrad 9 3.7 1.5 13.1
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.1 3.3 3.2 3 9.3
Signatur
29.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex