Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norgesgruppen Møre AS
Juridisk navn:  Norgesgruppen Møre AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24113100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 24113101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 987570067
Aksjekapital: 25.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/26/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.09%
Resultat  
  
-44.32%
Egenkapital  
  
3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.292.000 35.203.000 33.409.000 30.002.000 26.548.000
Resultat: 4.448.000 7.989.000 802.000 20.366.000 146.000
Egenkapital: 107.363.000 103.938.000 95.946.000 95.182.000 75.086.000
Regnskap for  Norgesgruppen Møre AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.292.000 35.203.000 33.409.000 30.002.000 26.548.000
Driftskostnader -36.296.000 -36.030.000 -32.636.000 -29.670.000 -26.432.000
Driftsresultat -5.000 -826.000 773.000 331.000 117.000
Finansinntekter 4.453.000 8.815.000 29.000 20.035.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.453.000 8.815.000 29.000 20.035.000 29.000
Resultat før skatt 4.448.000 7.989.000 802.000 20.366.000 146.000
Skattekostnad -1.023.000 3.000 -200.000 -270.000 -39.000
Årsresultat 3.425.000 7.992.000 602.000 20.096.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.351.000 92.501.000 92.651.000 92.801.000 72.941.000
Sum omløpsmidler 17.722.000 13.139.000 4.744.000 3.380.000 2.506.000
Sum eiendeler 110.073.000 105.640.000 97.395.000 96.181.000 75.447.000
Sum opptjent egenkapital 28.422.000 28.343.000 20.946.000 20.182.000 86.000
Sum egenkapital 107.363.000 103.938.000 95.946.000 95.182.000 75.086.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 9.000 13.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 2.705.000 1.696.000 1.440.000 986.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 110.072.000 105.640.000 97.395.000 96.181.000 75.446.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.694.000 32.857.000 30.933.000 27.290.000 24.391.000
Andre inntekter 2.598.000 2.346.000 2.476.000 2.712.000 2.157.000
Driftsinntekter 36.292.000 35.203.000 33.409.000 30.002.000 26.548.000
Varekostnad -2.476.000 -2.274.000 -2.711.000 -2.717.000 -2.193.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.820.000 -33.756.000 -29.925.000 -26.953.000 -24.239.000
Driftskostnader -36.296.000 -36.030.000 -32.636.000 -29.670.000 -26.432.000
Driftsresultat -5.000 -826.000 773.000 331.000 117.000
Finansinntekter 4.453.000 8.815.000 29.000 20.035.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.453.000 8.815.000 29.000 20.035.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.425.000 7.992.000 602.000 20.096.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 92.351.000 92.501.000 92.651.000 92.801.000 72.941.000
Sum anleggsmidler 92.351.000 92.501.000 92.651.000 92.801.000 72.941.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 111.000 79.000 104.000 141.000 12.000
Andre fordringer 5.528.000 1.827.000 1.438.000 400.000 402.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.083.000 11.233.000 3.203.000 2.839.000 2.091.000
Sum omløpsmidler 17.722.000 13.139.000 4.744.000 3.380.000 2.506.000
Sum eiendeler 110.073.000 105.640.000 97.395.000 96.181.000 75.447.000
Sum opptjent egenkapital 28.422.000 28.343.000 20.946.000 20.182.000 86.000
Sum egenkapital 107.363.000 103.938.000 95.946.000 95.182.000 75.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 6.000 9.000 13.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 42.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 6.000 9.000 13.000 20.000
Leverandørgjeld 1.525.000 1.126.000 1.175.000 645.000 0
Betalbar skatt 1.025.000 0 205.000 277.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 13.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 571.000 60.000 51.000 256.000
Sum kortsiktig gjeld 2.705.000 1.696.000 1.440.000 986.000 340.000
Sum gjeld og egenkapital 110.072.000 105.640.000 97.395.000 96.181.000 75.446.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.017.000 11.443.000 3.304.000 2.394.000 2.166.000
Likviditetsgrad 1 6.6 7.7 3.3 3.4 7.4
Likviditetsgrad 2 6.6 7.7 3.3 3.5 7.4
Soliditet 97.5 98.4 98.5 99.0 99.5
Resultatgrad -2.3 2.3 1.1 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 7.6 0.8 21.2 0.2
Signatur
24.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex