Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norgeshus Austevoll As
Juridisk navn:  Norgeshus Austevoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97512629
Bjånesøyvegen 44 Bjånesøyvegen 44 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915025676
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/7/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.61%
Resultat  
  
-87.55%
Egenkapital  
  
8.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.142.000 11.923.000 11.082.000 3.123.000
Resultat: 152.000 1.221.000 20.000 574.000
Egenkapital: 1.507.000 1.392.000 464.000 449.000
Regnskap for  Norgeshus Austevoll As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.142.000 11.923.000 11.082.000 3.123.000
Driftskostnader -13.988.000 -10.702.000 -11.060.000 -2.548.000
Driftsresultat 154.000 1.222.000 22.000 574.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 0
Finans -3.000 0 -2.000 0
Resultat før skatt 152.000 1.221.000 20.000 574.000
Skattekostnad -36.000 -293.000 -5.000 -155.000
Årsresultat 115.000 928.000 15.000 419.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 890.000 707.000 2.334.000 208.000
Sum omløpsmidler 3.209.000 2.806.000 1.469.000 1.376.000
Sum eiendeler 4.099.000 3.513.000 3.803.000 1.584.000
Sum opptjent egenkapital 1.477.000 1.362.000 434.000 419.000
Sum egenkapital 1.507.000 1.392.000 464.000 449.000
Sum langsiktig gjeld 225.000 268.000 282.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.367.000 1.853.000 3.058.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 4.099.000 3.513.000 3.804.000 1.584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.142.000 11.923.000 11.082.000 3.123.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.142.000 11.923.000 11.082.000 3.123.000
Varekostnad -7.382.000 -6.586.000 -7.110.000 -1.187.000
Lønninger -4.720.000 -2.698.000 -2.580.000 -771.000
Avskrivning -78.000 -69.000 -88.000 -89.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.808.000 -1.349.000 -1.282.000 -501.000
Driftskostnader -13.988.000 -10.702.000 -11.060.000 -2.548.000
Driftsresultat 154.000 1.222.000 22.000 574.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 -3.000 0
Finans -3.000 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 115.000 928.000 15.000 419.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 2.094.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 216.000 294.000 241.000 208.000
Sum varige driftsmidler 216.000 294.000 2.334.000 208.000
Sum finansielle anleggsmidler 670.000 413.000 0 0
Sum anleggsmidler 890.000 707.000 2.334.000 208.000
Varebeholdning 150.000 0 0 70.000
Kundefordringer 2.301.000 1.407.000 293.000 0
Andre fordringer 134.000 106.000 199.000 201.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 624.000 1.293.000 977.000 1.105.000
Sum omløpsmidler 3.209.000 2.806.000 1.469.000 1.376.000
Sum eiendeler 4.099.000 3.513.000 3.803.000 1.584.000
Sum opptjent egenkapital 1.477.000 1.362.000 434.000 419.000
Sum egenkapital 1.507.000 1.392.000 464.000 449.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 225.000 268.000 282.000 0
Leverandørgjeld 898.000 922.000 2.345.000 173.000
Betalbar skatt 41.000 292.000 5.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 629.000 346.000 232.000 217.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 799.000 292.000 476.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 2.367.000 1.853.000 3.058.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 4.099.000 3.513.000 3.804.000 1.584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 842.000 953.000 -1.589.000 241.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 0.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 0.5 1.2
Soliditet 36.8 39.6 12.2 28.3
Resultatgrad 1.1 10.2 0.2 18.4
Rentedekningsgrad 38.5 6 7.3
Gjeldsgrad 1.7 1.5 7.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 34.8 0.6 36.2
Signatur
31.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex