Norgesvilla AS
Juridisk navn:  Norgesvilla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93060900
Nordeidedalen 10 Nordeidedalen 10 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 994481363
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/31/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.43%
Resultat  
  
108.21%
Egenkapital  
  
99.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.102.000 3.712.000 5.694.000 5.810.000 8.814.000
Resultat: 33.000 -402.000 231.000 106.000 527.000
Egenkapital: 231.000 116.000 1.029.000 868.000 799.000
Regnskap for  Norgesvilla AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.102.000 3.712.000 5.694.000 5.810.000 8.814.000
Driftskostnader -3.058.000 -4.066.000 -5.361.000 -5.641.000 -8.204.000
Driftsresultat 44.000 -354.000 333.000 170.000 611.000
Finansinntekter 20.000 0 26.000 27.000 28.000
Finanskostnader -31.000 -48.000 -128.000 -91.000 -111.000
Finans -11.000 -48.000 -102.000 -64.000 -83.000
Resultat før skatt 33.000 -402.000 231.000 106.000 527.000
Skattekostnad 82.000 -12.000 -69.000 -37.000 -148.000
Årsresultat 115.000 -414.000 161.000 69.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 848.000 1.271.000 1.725.000 394.000 206.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 636.000 1.280.000 3.452.000 2.463.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.907.000 3.005.000 3.846.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 4.000 917.000 756.000 687.000
Sum egenkapital 231.000 116.000 1.029.000 868.000 799.000
Sum langsiktig gjeld 21.000 58.000 484.000 193.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 1.734.000 1.491.000 2.784.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 1.908.000 3.004.000 3.845.000 2.669.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.102.000 3.698.000 5.694.000 5.810.000 8.793.000
Andre inntekter 0 15.000 0 0 22.000
Driftsinntekter 3.102.000 3.712.000 5.694.000 5.810.000 8.814.000
Varekostnad -1.101.000 -1.698.000 -1.859.000 -2.293.000 -4.841.000
Lønninger -1.200.000 -1.515.000 -2.284.000 -2.162.000 -2.588.000
Avskrivning -25.000 -76.000 -133.000 -113.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -732.000 -777.000 -1.085.000 -1.073.000 -682.000
Driftskostnader -3.058.000 -4.066.000 -5.361.000 -5.641.000 -8.204.000
Driftsresultat 44.000 -354.000 333.000 170.000 611.000
Finansinntekter 20.000 0 26.000 27.000 28.000
Finanskostnader -31.000 -48.000 -128.000 -91.000 -111.000
Finans -11.000 -48.000 -102.000 -64.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat 115.000 -414.000 161.000 69.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 0 12.000 44.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 126.000 596.000 350.000 193.000
Sum varige driftsmidler 101.000 126.000 596.000 350.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 665.000 1.145.000 1.116.000 0 0
Sum anleggsmidler 848.000 1.271.000 1.725.000 394.000 206.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 130.000 193.000 348.000 1.303.000 19.000
Andre fordringer 37.000 64.000 10.000 1.098.000 2.138.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 869.000 378.000 922.000 1.051.000 306.000
Sum omløpsmidler 1.036.000 636.000 1.280.000 3.452.000 2.463.000
Sum eiendeler 1.884.000 1.907.000 3.005.000 3.846.000 2.669.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 4.000 917.000 756.000 687.000
Sum egenkapital 231.000 116.000 1.029.000 868.000 799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.000 58.000 484.000 193.000 0
Leverandørgjeld 994.000 745.000 539.000 1.150.000 1.263.000
Betalbar skatt 0 14.000 37.000 54.000 50.000
Skyldig offentlige avgifter 393.000 246.000 415.000 1.039.000 105.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 229.000 499.000 541.000 453.000
Sum kortsiktig gjeld 1.632.000 1.734.000 1.491.000 2.784.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 1.908.000 3.004.000 3.845.000 2.669.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -596.000 -1.098.000 -211.000 668.000 593.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.9 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.9 1.3 1.4
Soliditet 12.3 6.1 34.3 22.6 29.9
Resultatgrad 1.4 -9.5 5.8 2.9 6.9
Rentedekningsgrad 1.4 -7.4 2.6 2.2 5.8
Gjeldsgrad 7.2 15.4 1.9 3.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 3.4 -18.6 1 5.1 23.9
Signatur
17.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex