Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Juridisk navn:  Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98850273
Postboks 173 Ájastealli 3 Fax: 78486988
9521 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 971481463
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/30/1968
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: norgga s-miid riikkasearvi - norske samers riksforbund nsr
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Tana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.82%
Resultat  
  
-355.3%
Egenkapital  
  
-117.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 2.325.000 1.819.000
Resultat: -337.000 132.000
Egenkapital: -50.000 287.000
Regnskap for  Norgga Sámiid Riikkasearvi - Norske Samers Riksforbund Nsr
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 2.325.000 1.819.000
Driftskostnader -2.662.000 -1.687.000
Driftsresultat -337.000 132.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -337.000 132.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -337.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 61.000
Sum omløpsmidler 229.000 667.000
Sum eiendeler 290.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 287.000
Sum egenkapital -50.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 340.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 728.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.165.000 0
Andre inntekter 160.000 59.000
Driftsinntekter 2.325.000 1.819.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -758.000 -796.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.904.000 -891.000
Driftskostnader -2.662.000 -1.687.000
Driftsresultat -337.000 132.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -337.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 61.000 61.000
Sum anleggsmidler 61.000 61.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 4.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 224.000 640.000
Sum omløpsmidler 229.000 667.000
Sum eiendeler 290.000 728.000
Sum opptjent egenkapital -50.000 287.000
Sum egenkapital -50.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 27.000 3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 24.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 414.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 290.000 728.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -111.000 226.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1.5
Soliditet -17.2 39.4
Resultatgrad -14.5 7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.8 1.5
Total kapitalrentabilitet -115.9 18.1
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex