Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norhagen Mur As
Juridisk navn:  Norhagen Mur As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90742147
Klokkersvingen 5 Klokkersvingen 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913666712
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/12/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
49.97%
Resultat  
  
93.33%
Egenkapital  
  
141.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.210.000 3.474.000 2.327.000 3.315.000 2.322.000
Resultat: 638.000 330.000 297.000 33.000 63.000
Egenkapital: 251.000 104.000 100.000 124.000 99.000
Regnskap for  Norhagen Mur As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.210.000 3.474.000 2.327.000 3.315.000 2.322.000
Driftskostnader -4.552.000 -3.137.000 -2.023.000 -3.276.000 -2.251.000
Driftsresultat 659.000 338.000 305.000 38.000 70.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -8.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 638.000 330.000 297.000 33.000 63.000
Skattekostnad -140.000 -76.000 -71.000 -8.000 -17.000
Årsresultat 498.000 254.000 226.000 25.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 697.000 192.000 257.000 323.000 129.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 803.000 544.000 696.000 385.000
Sum eiendeler 1.978.000 995.000 801.000 1.019.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 74.000 0 94.000 0
Sum egenkapital 251.000 104.000 100.000 124.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 634.000 162.000 221.000 269.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 729.000 481.000 626.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.977.000 995.000 802.000 1.019.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.210.000 3.474.000 2.327.000 3.315.000 2.322.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.210.000 3.474.000 2.327.000 3.315.000 2.322.000
Varekostnad -1.966.000 -1.777.000 -878.000 -1.545.000 -1.273.000
Lønninger -1.733.000 -1.016.000 -873.000 -1.534.000 -751.000
Avskrivning -144.000 -66.000 -66.000 -30.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -709.000 -278.000 -206.000 -167.000 -184.000
Driftskostnader -4.552.000 -3.137.000 -2.023.000 -3.276.000 -2.251.000
Driftsresultat 659.000 338.000 305.000 38.000 70.000
Finansinntekter 5.000 0 0 0 0
Finanskostnader -25.000 -8.000 -8.000 -6.000 -7.000
Finans -20.000 -8.000 -8.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Årsresultat 498.000 254.000 226.000 25.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 697.000 192.000 257.000 323.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 129.000
Sum varige driftsmidler 697.000 192.000 257.000 323.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 697.000 192.000 257.000 323.000 129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 190.000 156.000 308.000 95.000 72.000
Andre fordringer 8.000 6.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.083.000 641.000 235.000 601.000 313.000
Sum omløpsmidler 1.281.000 803.000 544.000 696.000 385.000
Sum eiendeler 1.978.000 995.000 801.000 1.019.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 221.000 74.000 0 94.000 0
Sum egenkapital 251.000 104.000 100.000 124.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 634.000 162.000 221.000 269.000 100.000
Leverandørgjeld 189.000 74.000 89.000 38.000 39.000
Betalbar skatt 140.000 76.000 71.000 0 17.000
Skyldig offentlige avgifter 262.000 237.000 242.000 450.000 193.000
Utbytte 0 -250.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 91.000 78.000 138.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 1.092.000 729.000 481.000 626.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 1.977.000 995.000 802.000 1.019.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 189.000 74.000 63.000 70.000 70.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 12.7 10.5 12.5 12.2 19.3
Resultatgrad 12.6 9.7 13.1 1.1 3.0
Rentedekningsgrad 26.4 42.3 38.1 6.3 10.0
Gjeldsgrad 6.9 8.6 7 7.2 4.2
Total kapitalrentabilitet 33.6 3 3 3.7 13.6
Signatur
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
13.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex