Norian Regnskap As
Juridisk navn:  Norian Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22911350
Postboks 1095 Sentrum Rosenkrantz' Gate 16 Fax: 22423115
0104 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune: www.norian.no
Oslo Oslo
Org.nr: 879906792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 5/23/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.77%
Resultat  
  
108.86%
Egenkapital  
  
44.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.861.000 100.982.000 86.593.000 60.158.000 50.831.000
Resultat: 750.000 -8.461.000 5.771.000 -9.133.000 -2.832.000
Egenkapital: 13.120.000 9.093.000 14.124.000 9.732.000 10.252.000
Regnskap for  Norian Regnskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.861.000 100.982.000 86.593.000 60.158.000 50.831.000
Driftskostnader -110.625.000 -111.197.000 -81.061.000 -68.661.000 -53.495.000
Driftsresultat 1.237.000 -10.215.000 5.532.000 -8.503.000 -2.664.000
Finansinntekter 891.000 2.583.000 549.000 98.000 113.000
Finanskostnader -1.377.000 -830.000 -309.000 -728.000 -281.000
Finans -486.000 1.753.000 240.000 -630.000 -168.000
Resultat før skatt 750.000 -8.461.000 5.771.000 -9.133.000 -2.832.000
Skattekostnad -294.000 1.306.000 -1.379.000 1.865.000 4.236.000
Årsresultat 456.000 -7.155.000 4.392.000 -7.268.000 1.404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.725.000 9.450.000 7.570.000 8.814.000 16.094.000
Sum omløpsmidler 24.939.000 30.436.000 24.977.000 26.038.000 17.651.000
Sum eiendeler 38.664.000 39.886.000 32.547.000 34.852.000 33.745.000
Sum opptjent egenkapital 1.739.000 633.000 5.938.000 3.016.000 8.814.000
Sum egenkapital 13.120.000 9.093.000 14.124.000 9.732.000 10.252.000
Sum langsiktig gjeld 6.933.000 5.583.000 4.093.000 4.164.000 4.707.000
Sum kortsiktig gjeld 18.611.000 25.211.000 14.330.000 20.956.000 18.787.000
Sum gjeld og egenkapital 38.663.000 39.887.000 32.547.000 34.852.000 33.745.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 115.386.000 97.059.000 86.577.000 60.158.000 50.872.000
Andre inntekter -3.525.000 3.923.000 16.000 0 -41.000
Driftsinntekter 111.861.000 100.982.000 86.593.000 60.158.000 50.831.000
Varekostnad -47.095.000 -49.827.000 -34.701.000 -23.576.000 -10.634.000
Lønninger -43.246.000 -42.216.000 -32.803.000 -31.590.000 -29.192.000
Avskrivning -1.101.000 -452.000 -655.000 -568.000 -570.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.183.000 -18.702.000 -12.902.000 -12.927.000 -13.099.000
Driftskostnader -110.625.000 -111.197.000 -81.061.000 -68.661.000 -53.495.000
Driftsresultat 1.237.000 -10.215.000 5.532.000 -8.503.000 -2.664.000
Finansinntekter 891.000 2.583.000 549.000 98.000 113.000
Finanskostnader -1.377.000 -830.000 -309.000 -728.000 -281.000
Finans -486.000 1.753.000 240.000 -630.000 -168.000
Konsernbidrag 0 0 0 6.748.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 456.000 -7.155.000 4.392.000 -7.268.000 1.404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 1.015.000 1.173.000 821.000 450.000 750.000
Sum Immatrielle midler 4.408.000 3.864.000 2.293.000 3.301.000 3.769.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 50.000 194.000 431.000 698.000
Sum varige driftsmidler 0 50.000 194.000 431.000 698.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.318.000 5.536.000 5.083.000 5.083.000 11.627.000
Sum anleggsmidler 13.725.000 9.450.000 7.570.000 8.814.000 16.094.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.782.000 13.119.000 11.255.000 7.781.000 2.142.000
Andre fordringer 450.000 2.629.000 2.254.000 1.353.000 4.882.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.218.000 8.428.000 11.012.000 3.924.000 4.029.000
Sum omløpsmidler 24.939.000 30.436.000 24.977.000 26.038.000 17.651.000
Sum eiendeler 38.664.000 39.886.000 32.547.000 34.852.000 33.745.000
Sum opptjent egenkapital 1.739.000 633.000 5.938.000 3.016.000 8.814.000
Sum egenkapital 13.120.000 9.093.000 14.124.000 9.732.000 10.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.851.000 2.273.000 2.243.000 2.314.000 2.657.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.169.000 3.290.000 3.030.000 10.787.000 10.103.000
Sum langsiktig gjeld 6.933.000 5.583.000 4.093.000 4.164.000 4.707.000
Leverandørgjeld 8.015.000 13.290.000 2.874.000 1.284.000 503.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.567.000 4.136.000 5.452.000 4.144.000 3.032.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.860.000 4.494.000 2.974.000 4.741.000 5.148.000
Sum kortsiktig gjeld 18.611.000 25.211.000 14.330.000 20.956.000 18.787.000
Sum gjeld og egenkapital 38.663.000 39.887.000 32.547.000 34.852.000 33.745.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.328.000 5.225.000 10.647.000 5.082.000 -1.136.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.7 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.7 1.3 1.0
Soliditet 33.9 22.8 43.4 27.9 30.4
Resultatgrad 1.1 -10.1 6.4 -14.1 -5.2
Rentedekningsgrad 0.9 -12.3 17.9 -11.5 -9.1
Gjeldsgrad 1.9 3.4 1.3 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 5.5 -19.1 18.7 -24.1 -7.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Norian Regnskap As
Debet & Kredit Regnskap AS består i dag av en rekke høyt kompetente og erfarne mennesker som effektivt gjør avtalt arbeid til avtalt tid.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex