Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norlys Eiendommer As
Juridisk navn:  Norlys Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Erik Schumann Vardeknausen 10 c/o Erik Schumann Vardeknausen 10 Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 922387230
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/8/2019 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: -42.000
Egenkapital: -19.000
Regnskap for  Norlys Eiendommer As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -26.000
Finans -26.000
Resultat før skatt -42.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.205.000
Sum omløpsmidler 102.000
Sum eiendeler 1.307.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital -19.000
Sum langsiktig gjeld 1.326.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -17.000
Driftskostnader -17.000
Driftsresultat -17.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -26.000
Finans -26.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.205.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.205.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.205.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 102.000
Sum omløpsmidler 102.000
Sum eiendeler 1.307.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital -19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.326.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.307.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 102.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet -1.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad -69.8
Total kapitalrentabilitet -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex