Norquest AS
Juridisk navn:  Norquest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97669284
Postboks 131 Fax:
9335 Øverbygd 9334 Øverbygd
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Målselv
Org.nr: 962303668
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/21/1991
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.66%
Resultat  
  
14.88%
Egenkapital  
  
-66.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 92.000 143.000 329.000 393.000 272.000
Resultat: -103.000 -121.000 30.000 102.000 -22.000
Egenkapital: 53.000 156.000 277.000 251.000 149.000
Regnskap for  Norquest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 92.000 143.000 329.000 393.000 272.000
Driftskostnader -191.000 -260.000 -295.000 -286.000 -288.000
Driftsresultat -100.000 -117.000 33.000 106.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -103.000 -121.000 30.000 102.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 -4.000 0 0
Årsresultat -103.000 -121.000 26.000 101.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 623.000 347.000 366.000 343.000 352.000
Sum omløpsmidler 137.000 35.000 141.000 182.000 70.000
Sum eiendeler 760.000 382.000 507.000 525.000 422.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 56.000 177.000 151.000 49.000
Sum egenkapital 53.000 156.000 277.000 251.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 103.000 126.000 154.000 177.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 100.000 75.000 98.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 382.000 506.000 526.000 422.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 143.000 329.000 393.000 272.000
Andre inntekter 19.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 92.000 143.000 329.000 393.000 272.000
Varekostnad -5.000 0 -3.000 -5.000 -4.000
Lønninger 0 -23.000 -28.000 -74.000 -89.000
Avskrivning -15.000 -19.000 -18.000 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -171.000 -218.000 -246.000 -198.000 -186.000
Driftskostnader -191.000 -260.000 -295.000 -286.000 -288.000
Driftsresultat -100.000 -117.000 33.000 106.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -4.000 -5.000
Finans -4.000 -3.000 -3.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 -121.000 26.000 101.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 591.000 325.000 334.000 343.000 352.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 22.000 32.000 0 0
Sum varige driftsmidler 623.000 347.000 366.000 343.000 352.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 623.000 347.000 366.000 343.000 352.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 14.000 62.000 114.000 11.000
Andre fordringer 70.000 2.000 16.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.000 20.000 62.000 67.000 58.000
Sum omløpsmidler 137.000 35.000 141.000 182.000 70.000
Sum eiendeler 760.000 382.000 507.000 525.000 422.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 56.000 177.000 151.000 49.000
Sum egenkapital 53.000 156.000 277.000 251.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.000 126.000 154.000 177.000 200.000
Leverandørgjeld 7.000 10.000 1.000 12.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 63.000 53.000 45.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 80.000 7.000 33.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 604.000 100.000 75.000 98.000 73.000
Sum gjeld og egenkapital 760.000 382.000 506.000 526.000 422.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -467.000 -65.000 66.000 84.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 1.9 1.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 1.9 1.9 1.0
Soliditet 7 40.8 54.7 47.7 35.3
Resultatgrad -108.7 -81.8 1 27.0 -6.3
Rentedekningsgrad 1 26.5 -3.4
Gjeldsgrad 13.3 1.4 0.8 1.1 1.8
Total kapitalrentabilitet -13.2 -30.6 6.5 20.2 -4.0
Signatur
06.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex