Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norrøna Storkjøkken AS
Juridisk navn:  Norrøna Storkjøkken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51826000
Postboks 1115 Hillevåg Hjalmar Johansens Gate 3 Fax: 51826060
4095 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914761026
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 4/28/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.68%
Resultat  
  
-99.02%
Egenkapital  
  
-0.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 207.077.000 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000
Resultat: 54.000 5.519.000 12.870.000 14.972.000 8.494.000
Egenkapital: 25.315.000 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000
Regnskap for  Norrøna Storkjøkken AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 207.077.000 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000
Driftskostnader -205.956.000 -186.647.000 -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000
Driftsresultat 1.121.000 5.666.000 11.500.000 13.938.000 6.512.000
Finansinntekter 1.542.000 892.000 1.838.000 2.119.000 2.475.000
Finanskostnader -2.609.000 -1.039.000 -468.000 -1.085.000 -493.000
Finans -1.067.000 -147.000 1.370.000 1.034.000 1.982.000
Resultat før skatt 54.000 5.519.000 12.870.000 14.972.000 8.494.000
Skattekostnad -174.000 -1.603.000 -3.597.000 -4.256.000 -2.420.000
Årsresultat -120.000 3.916.000 9.273.000 10.716.000 6.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.564.000 6.283.000 4.086.000 12.386.000 10.969.000
Sum omløpsmidler 71.075.000 60.294.000 60.258.000 70.726.000 49.422.000
Sum eiendeler 76.639.000 66.577.000 64.344.000 83.112.000 60.391.000
Sum opptjent egenkapital 10.315.000 10.435.000 9.220.000 20.947.000 16.231.000
Sum egenkapital 25.315.000 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000
Sum langsiktig gjeld 2.612.000 2.358.000 2.869.000 2.692.000 2.759.000
Sum kortsiktig gjeld 48.712.000 38.784.000 37.256.000 44.473.000 26.401.000
Sum gjeld og egenkapital 76.639.000 66.577.000 64.345.000 83.112.000 60.391.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 207.077.000 192.313.000 214.646.000 192.486.000 152.239.000
Andre inntekter 0 0 151.000 0 0
Driftsinntekter 207.077.000 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000
Varekostnad -133.362.000 -124.146.000 -144.794.000 -128.159.000 -100.663.000
Lønninger -45.968.000 -38.140.000 -42.484.000 -36.778.000 -31.581.000
Avskrivning -1.688.000 -1.347.000 -1.196.000 -919.000 -685.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.938.000 -23.014.000 -14.823.000 -12.692.000 -12.798.000
Driftskostnader -205.956.000 -186.647.000 -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000
Driftsresultat 1.121.000 5.666.000 11.500.000 13.938.000 6.512.000
Finansinntekter 1.542.000 892.000 1.838.000 2.119.000 2.475.000
Finanskostnader -2.609.000 -1.039.000 -468.000 -1.085.000 -493.000
Finans -1.067.000 -147.000 1.370.000 1.034.000 1.982.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.700.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Årsresultat -120.000 3.916.000 9.273.000 10.716.000 6.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 361.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 551.000 300.000 254.000 22.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.026.000 1.569.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.496.000 2.201.000 3.283.000 3.537.000 2.563.000
Sum varige driftsmidler 4.522.000 3.770.000 3.283.000 3.537.000 2.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 491.000 2.213.000 550.000 8.827.000 8.367.000
Sum anleggsmidler 5.564.000 6.283.000 4.086.000 12.386.000 10.969.000
Varebeholdning 18.809.000 21.968.000 17.823.000 16.804.000 13.686.000
Kundefordringer 38.174.000 33.719.000 32.050.000 33.020.000 30.213.000
Andre fordringer 2.560.000 1.944.000 228.000 1.613.000 1.998.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.336.000 2.664.000 10.158.000 19.289.000 3.525.000
Sum omløpsmidler 71.075.000 60.294.000 60.258.000 70.726.000 49.422.000
Sum eiendeler 76.639.000 66.577.000 64.344.000 83.112.000 60.391.000
Sum opptjent egenkapital 10.315.000 10.435.000 9.220.000 20.947.000 16.231.000
Sum egenkapital 25.315.000 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000
Sum avsetninger til forpliktelser 450.000 650.000 650.000 250.000 250.000
Gjeld til kredittinstitutt 20.094.000 4.253.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.612.000 2.358.000 2.869.000 2.692.000 2.759.000
Leverandørgjeld 13.594.000 11.521.000 11.469.000 18.696.000 11.095.000
Betalbar skatt 152.000 1.340.000 3.828.000 4.239.000 2.858.000
Skyldig offentlige avgifter 4.100.000 3.650.000 3.365.000 4.603.000 2.333.000
Utbytte 0 -2.700.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 10.772.000 15.320.000 12.594.000 10.935.000 10.115.000
Sum kortsiktig gjeld 48.712.000 38.784.000 37.256.000 44.473.000 26.401.000
Sum gjeld og egenkapital 76.639.000 66.577.000 64.345.000 83.112.000 60.391.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.363.000 21.510.000 23.002.000 26.253.000 23.021.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.6 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.2 1.3 1.4
Soliditet 33.0 38.2 37.6 43.3 51.7
Resultatgrad 0.5 2.9 5.4 7.2 4.3
Rentedekningsgrad 1.0 6.3 28.5 14.8 18.2
Gjeldsgrad 2.0 1.6 1.7 1.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.5 9.9 20.7 19.3 14.9
Signatur
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
FREDERIK BØE
GUNNAR LAURITZ BØE
Prokurister
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex