Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norrøna Storkjøkken AS
Juridisk navn:  Norrøna Storkjøkken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51826000
Postboks 1115 Hillevåg Hjalmar Johansensgate 3 Fax: 51826060
4095 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914761026
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 75
Etableringsdato: 4/28/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.47%
Resultat  
  
-57.12%
Egenkapital  
  
5.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000
Resultat: 5.519.000 12.870.000 14.972.000 8.494.000 9.707.000
Egenkapital: 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000
Regnskap for  Norrøna Storkjøkken AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000
Driftskostnader -186.647.000 -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000 -144.541.000
Driftsresultat 5.666.000 11.500.000 13.938.000 6.512.000 9.007.000
Finansinntekter 892.000 1.838.000 2.119.000 2.475.000 1.255.000
Finanskostnader -1.039.000 -468.000 -1.085.000 -493.000 -554.000
Finans -147.000 1.370.000 1.034.000 1.982.000 701.000
Resultat før skatt 5.519.000 12.870.000 14.972.000 8.494.000 9.707.000
Skattekostnad -1.603.000 -3.597.000 -4.256.000 -2.420.000 -2.733.000
Årsresultat 3.916.000 9.273.000 10.716.000 6.074.000 6.975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.283.000 4.086.000 12.386.000 10.969.000 12.253.000
Sum omløpsmidler 60.294.000 60.258.000 70.726.000 49.422.000 45.749.000
Sum eiendeler 66.577.000 64.344.000 83.112.000 60.391.000 58.002.000
Sum opptjent egenkapital 10.435.000 9.220.000 20.947.000 16.231.000 14.156.000
Sum egenkapital 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000
Sum langsiktig gjeld 2.358.000 2.869.000 2.692.000 2.759.000 1.334.000
Sum kortsiktig gjeld 38.784.000 37.256.000 44.473.000 26.401.000 27.511.000
Sum gjeld og egenkapital 66.577.000 64.345.000 83.112.000 60.391.000 58.001.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 192.313.000 214.646.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000
Andre inntekter 0 151.000 0 0 0
Driftsinntekter 192.313.000 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000
Varekostnad -124.146.000 -144.794.000 -128.159.000 -100.663.000 -101.935.000
Lønninger -38.140.000 -42.484.000 -36.778.000 -31.581.000 -29.542.000
Avskrivning -1.347.000 -1.196.000 -919.000 -685.000 -579.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.014.000 -14.823.000 -12.692.000 -12.798.000 -12.485.000
Driftskostnader -186.647.000 -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000 -144.541.000
Driftsresultat 5.666.000 11.500.000 13.938.000 6.512.000 9.007.000
Finansinntekter 892.000 1.838.000 2.119.000 2.475.000 1.255.000
Finanskostnader -1.039.000 -468.000 -1.085.000 -493.000 -554.000
Finans -147.000 1.370.000 1.034.000 1.982.000 701.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.700.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.600.000
Årsresultat 3.916.000 9.273.000 10.716.000 6.074.000 6.975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 300.000 254.000 22.000 39.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.569.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.201.000 3.283.000 3.537.000 2.563.000 2.160.000
Sum varige driftsmidler 3.770.000 3.283.000 3.537.000 2.563.000 2.160.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.213.000 550.000 8.827.000 8.367.000 10.093.000
Sum anleggsmidler 6.283.000 4.086.000 12.386.000 10.969.000 12.253.000
Varebeholdning 21.968.000 17.823.000 16.804.000 13.686.000 11.528.000
Kundefordringer 33.719.000 32.050.000 33.020.000 30.213.000 23.617.000
Andre fordringer 1.944.000 228.000 1.613.000 1.998.000 3.057.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.664.000 10.158.000 19.289.000 3.525.000 7.547.000
Sum omløpsmidler 60.294.000 60.258.000 70.726.000 49.422.000 45.749.000
Sum eiendeler 66.577.000 64.344.000 83.112.000 60.391.000 58.002.000
Sum opptjent egenkapital 10.435.000 9.220.000 20.947.000 16.231.000 14.156.000
Sum egenkapital 25.435.000 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000
Sum avsetninger til forpliktelser 650.000 650.000 250.000 250.000 649.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.253.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.358.000 2.869.000 2.692.000 2.759.000 1.334.000
Leverandørgjeld 11.521.000 11.469.000 18.696.000 11.095.000 7.701.000
Betalbar skatt 1.340.000 3.828.000 4.239.000 2.858.000 1.572.000
Skyldig offentlige avgifter 3.650.000 3.365.000 4.603.000 2.333.000 2.839.000
Utbytte -2.700.000 -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.600.000
Annen kortsiktig gjeld 15.320.000 12.594.000 10.935.000 10.115.000 15.400.000
Sum kortsiktig gjeld 38.784.000 37.256.000 44.473.000 26.401.000 27.511.000
Sum gjeld og egenkapital 66.577.000 64.345.000 83.112.000 60.391.000 58.001.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.510.000 23.002.000 26.253.000 23.021.000 18.238.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1.3 1.4 1.3
Soliditet 38.2 37.6 43.3 51.7 50.3
Resultatgrad 2.9 5.4 7.2 4.3 5.9
Rentedekningsgrad 6.3 28.5 14.8 18.2 18.5
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1.3 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 9.9 20.7 19.3 14.9 17.7
Signatur
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
FREDERIK BØE
GUNNAR LAURITZ BØE
Prokurister
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex