Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norrøna Storkjøkken AS
Juridisk navn:  Norrøna Storkjøkken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51826000
Postboks 1115 Hillevåg Hjalmar Johansens Gate 3 Fax: 51826060
4095 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914761026
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 3/9/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.59%
Resultat  
  
-14.04%
Egenkapital  
  
-32.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000 129.281.000
Resultat: 12.870.000 14.972.000 8.494.000 9.707.000 7.165.000
Egenkapital: 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000 24.782.000
Regnskap for  Norrøna Storkjøkken AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000 129.281.000
Driftskostnader -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000 -144.541.000 -122.440.000
Driftsresultat 11.500.000 13.938.000 6.512.000 9.007.000 6.841.000
Finansinntekter 1.838.000 2.119.000 2.475.000 1.255.000 1.103.000
Finanskostnader -468.000 -1.085.000 -493.000 -554.000 -779.000
Finans 1.370.000 1.034.000 1.982.000 701.000 324.000
Resultat før skatt 12.870.000 14.972.000 8.494.000 9.707.000 7.165.000
Skattekostnad -3.597.000 -4.256.000 -2.420.000 -2.733.000 -2.056.000
Årsresultat 9.273.000 10.716.000 6.074.000 6.975.000 5.109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.086.000 12.386.000 10.969.000 12.253.000 9.663.000
Sum omløpsmidler 60.258.000 70.726.000 49.422.000 45.749.000 38.485.000
Sum eiendeler 64.344.000 83.112.000 60.391.000 58.002.000 48.148.000
Sum opptjent egenkapital 9.220.000 20.947.000 16.231.000 14.156.000 9.782.000
Sum egenkapital 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000 24.782.000
Sum langsiktig gjeld 2.869.000 2.692.000 2.759.000 1.334.000 1.416.000
Sum kortsiktig gjeld 37.256.000 44.473.000 26.401.000 27.511.000 21.951.000
Sum gjeld og egenkapital 64.345.000 83.112.000 60.391.000 58.001.000 48.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 214.646.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000 129.281.000
Andre inntekter 151.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 214.797.000 192.486.000 152.239.000 153.547.000 129.281.000
Varekostnad -144.794.000 -128.159.000 -100.663.000 -101.935.000 -86.048.000
Lønninger -42.484.000 -36.778.000 -31.581.000 -29.542.000 -24.441.000
Avskrivning -1.196.000 -919.000 -685.000 -579.000 -562.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.823.000 -12.692.000 -12.798.000 -12.485.000 -11.389.000
Driftskostnader -203.297.000 -178.548.000 -145.727.000 -144.541.000 -122.440.000
Driftsresultat 11.500.000 13.938.000 6.512.000 9.007.000 6.841.000
Finansinntekter 1.838.000 2.119.000 2.475.000 1.255.000 1.103.000
Finanskostnader -468.000 -1.085.000 -493.000 -554.000 -779.000
Finans 1.370.000 1.034.000 1.982.000 701.000 324.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.600.000 -1.000.000
Årsresultat 9.273.000 10.716.000 6.074.000 6.975.000 5.109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 254.000 22.000 39.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 1.041.000
Driftsløsøre 3.283.000 3.537.000 2.563.000 2.160.000 1.098.000
Sum varige driftsmidler 3.283.000 3.537.000 2.563.000 2.160.000 2.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 550.000 8.827.000 8.367.000 10.093.000 7.524.000
Sum anleggsmidler 4.086.000 12.386.000 10.969.000 12.253.000 9.663.000
Varebeholdning 17.823.000 16.804.000 13.686.000 11.528.000 12.290.000
Kundefordringer 32.050.000 33.020.000 30.213.000 23.617.000 24.004.000
Andre fordringer 228.000 1.613.000 1.998.000 3.057.000 225.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.158.000 19.289.000 3.525.000 7.547.000 1.966.000
Sum omløpsmidler 60.258.000 70.726.000 49.422.000 45.749.000 38.485.000
Sum eiendeler 64.344.000 83.112.000 60.391.000 58.002.000 48.148.000
Sum opptjent egenkapital 9.220.000 20.947.000 16.231.000 14.156.000 9.782.000
Sum egenkapital 24.220.000 35.947.000 31.231.000 29.156.000 24.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 650.000 250.000 250.000 649.000 665.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.869.000 2.692.000 2.759.000 1.334.000 1.416.000
Leverandørgjeld 11.469.000 18.696.000 11.095.000 7.701.000 8.479.000
Betalbar skatt 3.828.000 4.239.000 2.858.000 1.572.000 2.052.000
Skyldig offentlige avgifter 3.365.000 4.603.000 2.333.000 2.839.000 3.107.000
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -2.600.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 12.594.000 10.935.000 10.115.000 15.400.000 8.313.000
Sum kortsiktig gjeld 37.256.000 44.473.000 26.401.000 27.511.000 21.951.000
Sum gjeld og egenkapital 64.345.000 83.112.000 60.391.000 58.001.000 48.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.002.000 26.253.000 23.021.000 18.238.000 16.534.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.9 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.2
Soliditet 37.6 43.3 51.7 50.3 51.5
Resultatgrad 5.4 7.2 4.3 5.9 5.3
Rentedekningsgrad 28.5 14.8 18.2 18.5 10.2
Gjeldsgrad 1.7 1.3 0.9 1.0 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.7 19.3 14.9 17.7 16.5
Signatur
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
FREDERIK BØE
GUNNAR LAURITZ BØE
Prokurister
29.04.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex