Norrøna Storkjøkken AS
Juridisk navn:  Norrøna Storkjøkken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51826000
Postboks 1115 Hillevåg Hjalmar Johansens Gate 3 Fax: 51826060
4095 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914761026
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 71
Etableringsdato: 28.04.1976
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,82%
Resultat  
  
-15,32%
Egenkapital  
  
3,95%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 237.339.000 249.364.000 207.077.000 192.313.000 214.797.000
Resultat: 8.950.000 10.569.000 54.000 5.519.000 12.870.000
Egenkapital: 28.044.000 26.979.000 25.315.000 25.435.000 24.220.000
Regnskap for  Norrøna Storkjøkken AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 237.339.000 249.364.000 207.077.000 192.313.000 214.797.000
Driftskostnader -229.952.000 -240.031.000 -205.956.000 -186.647.000 -203.297.000
Driftsresultat 7.387.000 9.333.000 1.121.000 5.666.000 11.500.000
Finansinntekter 1.966.000 4.528.000 1.542.000 892.000 1.838.000
Finanskostnader -403.000 -3.291.000 -2.609.000 -1.039.000 -468.000
Finans 1.563.000 1.237.000 -1.067.000 -147.000 1.370.000
Resultat før skatt 8.950.000 10.569.000 54.000 5.519.000 12.870.000
Skattekostnad -2.285.000 -2.906.000 -174.000 -1.603.000 -3.597.000
Årsresultat 6.665.000 7.663.000 -120.000 3.916.000 9.273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.095.000 4.192.000 5.564.000 6.283.000 4.086.000
Sum omløpsmidler 73.858.000 71.102.000 71.075.000 60.294.000 60.258.000
Sum eiendeler 76.953.000 75.294.000 76.639.000 66.577.000 64.344.000
Sum opptjent egenkapital 13.044.000 11.979.000 10.315.000 10.435.000 9.220.000
Sum egenkapital 28.044.000 26.979.000 25.315.000 25.435.000 24.220.000
Sum langsiktig gjeld 977.000 1.823.000 2.612.000 2.358.000 2.869.000
Sum kortsiktig gjeld 47.931.000 46.492.000 48.712.000 38.784.000 37.256.000
Sum gjeld og egenkapital 76.952.000 75.294.000 76.639.000 66.577.000 64.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 237.294.000 249.336.000 207.077.000 192.313.000 214.646.000
Andre inntekter 45.000 28.000 0 0 151.000
Driftsinntekter 237.339.000 249.364.000 207.077.000 192.313.000 214.797.000
Varekostnad -158.228.000 -162.322.000 -133.362.000 -124.146.000 -144.794.000
Lønninger -47.227.000 -51.973.000 -45.968.000 -38.140.000 -42.484.000
Avskrivning -1.552.000 -1.839.000 -1.688.000 -1.347.000 -1.196.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.945.000 -23.897.000 -24.938.000 -23.014.000 -14.823.000
Driftskostnader -229.952.000 -240.031.000 -205.956.000 -186.647.000 -203.297.000
Driftsresultat 7.387.000 9.333.000 1.121.000 5.666.000 11.500.000
Finansinntekter 1.966.000 4.528.000 1.542.000 892.000 1.838.000
Finanskostnader -403.000 -3.291.000 -2.609.000 -1.039.000 -468.000
Finans 1.563.000 1.237.000 -1.067.000 -147.000 1.370.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.600.000 -6.000.000 0 -2.700.000 -6.000.000
Årsresultat 6.665.000 7.663.000 -120.000 3.916.000 9.273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 180.000 270.000 361.000 0 0
Sum Immatrielle midler 504.000 532.000 551.000 300.000 254.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.326.000 1.697.000 2.026.000 1.569.000 0
Driftsløsøre 1.264.000 1.949.000 2.496.000 2.201.000 3.283.000
Sum varige driftsmidler 2.591.000 3.646.000 4.522.000 3.770.000 3.283.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 14.000 491.000 2.213.000 550.000
Sum anleggsmidler 3.095.000 4.192.000 5.564.000 6.283.000 4.086.000
Varebeholdning 23.789.000 21.123.000 18.809.000 21.968.000 17.823.000
Kundefordringer 39.694.000 25.501.000 38.174.000 33.719.000 32.050.000
Andre fordringer 2.688.000 1.381.000 2.560.000 1.944.000 228.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.183.000 2.325.000 2.336.000 2.664.000 10.158.000
Sum omløpsmidler 73.858.000 71.102.000 71.075.000 60.294.000 60.258.000
Sum eiendeler 76.953.000 75.294.000 76.639.000 66.577.000 64.344.000
Sum opptjent egenkapital 13.044.000 11.979.000 10.315.000 10.435.000 9.220.000
Sum egenkapital 28.044.000 26.979.000 25.315.000 25.435.000 24.220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 250.000 250.000 450.000 650.000 650.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.120.000 11.898.000 20.094.000 4.253.000 0
Sum langsiktig gjeld 977.000 1.823.000 2.612.000 2.358.000 2.869.000
Leverandørgjeld 18.658.000 13.466.000 13.594.000 11.521.000 11.469.000
Betalbar skatt 2.347.000 2.976.000 152.000 1.340.000 3.828.000
Skyldig offentlige avgifter 5.995.000 4.089.000 4.100.000 3.650.000 3.365.000
Utbytte -5.600.000 -6.000.000 0 -2.700.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 11.211.000 8.063.000 10.772.000 15.320.000 12.594.000
Sum kortsiktig gjeld 47.931.000 46.492.000 48.712.000 38.784.000 37.256.000
Sum gjeld og egenkapital 76.952.000 75.294.000 76.639.000 66.577.000 64.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.927.000 24.610.000 22.363.000 21.510.000 23.002.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 1.5 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.0 1.2
Soliditet 36.4 35.8 33.0 38.2 37.6
Resultatgrad 3.1 3.7 0.5 2.9 5.4
Rentedekningsgrad 18.3 4.2 1.0 6.3 28.5
Gjeldsgrad 1.7 1.8 2.0 1.6 1.7
Total kapitalrentabilitet 12.2 18.4 3.5 9.9 20.7
Signatur
04.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
BØE FREDERIK
BØE GUNNAR LAURITZ
Prokurister
04.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex