Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsap Holding AS
Juridisk navn:  Norsap Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trossestien 13 Trossestien 13 Fax:
4639 Kristiansand S 4639 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992640413
Aksjekapital: 235.000 NOK
Etableringsdato: 4/16/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sap holding as
Regnskapsfører: Multi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
77.22%
Egenkapital  
  
47.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 -79.000 3.927.000 -999.000 3.940.000
Egenkapital: 476.000 322.000 10.266.000 7.897.000 8.647.000
Regnskap for  Norsap Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -20.000 -20.000 -18.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -20.000 -18.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 4.181.000 2.000 5.158.000
Finanskostnader 0 -60.000 -234.000 -983.000 -1.201.000
Finans 0 -60.000 3.947.000 -981.000 3.957.000
Resultat før skatt -18.000 -79.000 3.927.000 -999.000 3.940.000
Skattekostnad 0 0 0 250.000 0
Årsresultat -18.000 -79.000 3.927.000 -749.000 3.940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.672.000 53.445.000 53.445.000 53.445.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 72.000 4.279.000 405.000 5.230.000
Sum eiendeler 2.678.000 2.744.000 57.724.000 53.850.000 58.675.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 87.000 5.566.000 3.197.000 3.947.000
Sum egenkapital 476.000 322.000 10.266.000 7.897.000 8.647.000
Sum langsiktig gjeld 1.952.000 2.100.000 45.870.000 31.270.000 35.180.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 322.000 1.589.000 14.683.000 14.849.000
Sum gjeld og egenkapital 2.678.000 2.744.000 57.725.000 53.850.000 58.676.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -20.000 -18.000 -17.000
Driftskostnader -18.000 -20.000 -20.000 -18.000 -17.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -20.000 -18.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 4.181.000 2.000 5.158.000
Finanskostnader 0 -60.000 -234.000 -983.000 -1.201.000
Finans 0 -60.000 3.947.000 -981.000 3.957.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -320.000 -1.507.000 0 -146.000
Årsresultat -18.000 -79.000 3.927.000 -749.000 3.940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.672.000 53.445.000 53.445.000 53.445.000
Sum anleggsmidler 0 2.672.000 53.445.000 53.445.000 53.445.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 4.180.000 250.000 5.153.000
Sum investeringer 2.672.000 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 72.000 100.000 155.000 77.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 72.000 4.279.000 405.000 5.230.000
Sum eiendeler 2.678.000 2.744.000 57.724.000 53.850.000 58.675.000
Sum opptjent egenkapital 241.000 87.000 5.566.000 3.197.000 3.947.000
Sum egenkapital 476.000 322.000 10.266.000 7.897.000 8.647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.952.000 2.100.000 45.870.000 31.270.000 35.180.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -250.000 -320.000 -1.507.000 0 -146.000
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 81.000 14.683.000 14.703.000
Sum kortsiktig gjeld 250.000 322.000 1.589.000 14.683.000 14.849.000
Sum gjeld og egenkapital 2.678.000 2.744.000 57.725.000 53.850.000 58.676.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.428.000 -250.000 2.690.000 -14.278.000 -9.619.000
Likviditetsgrad 1 10.7 0.2 2.7 0 0.4
Likviditetsgrad 2 10.7 0.2 2.7 0 0.4
Soliditet 17.8 11.7 17.8 14.7 14.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.1 4.3
Gjeldsgrad 4.6 7.5 4.6 5.8 5.8
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.7 7.2 8.8
Signatur
06.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex