Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Angus As
Juridisk navn:  Norsk Angus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Næringsvegen 27 Næringsvegen 27 Fax:
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 919631279
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-26.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -24.000 -8.000
Egenkapital: 68.000 92.000
Regnskap for  Norsk Angus As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -25.000 -8.000
Driftsresultat -25.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt -24.000 -8.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -24.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 72.000 95.000
Sum eiendeler 72.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -8.000
Sum egenkapital 68.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 72.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -8.000
Driftskostnader -25.000 -8.000
Driftsresultat -25.000 -8.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -24.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 72.000 95.000
Sum omløpsmidler 72.000 95.000
Sum eiendeler 72.000 95.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 -8.000
Sum egenkapital 68.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 72.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1 47.5
Likviditetsgrad 2 1 47.5
Soliditet 94.4 97.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -33.3 -8.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex