Norsk Bar Og Restaurant Partner As
Juridisk navn:  Norsk Bar Og Restaurant Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Mohsen K. Gargari Fagerstrandveien 41 Fagerstrandveien 41 Fax:
1368 Stabekk 1368 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912185966
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/19/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sunde Rådgivning Og Opplæring V/Axel
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.36%
Resultat  
  
80.83%
Egenkapital  
  
-26.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.474.000 4.918.000 3.182.000 519.000 0
Resultat: -223.000 -1.163.000 271.000 -311.000 -26.000
Egenkapital: -1.059.000 -836.000 422.000 150.000 461.000
Regnskap for  Norsk Bar Og Restaurant Partner As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.474.000 4.918.000 3.182.000 519.000 0
Driftskostnader -3.599.000 -5.197.000 -2.905.000 -830.000 -28.000
Driftsresultat -124.000 -279.000 277.000 -311.000 -28.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -104.000 -886.000 -7.000 0 0
Finans -99.000 -884.000 -6.000 0 3.000
Resultat før skatt -223.000 -1.163.000 271.000 -311.000 -26.000
Skattekostnad 0 -94.000 0 0 0
Årsresultat -223.000 -1.257.000 271.000 -311.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 773.000 973.000 2.075.000 3.280.000 0
Sum omløpsmidler 1.231.000 1.580.000 1.812.000 2.528.000 504.000
Sum eiendeler 2.004.000 2.553.000 3.887.000 5.808.000 504.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -866.000 392.000 120.000 431.000
Sum egenkapital -1.059.000 -836.000 422.000 150.000 461.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 61.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 3.389.000 3.405.000 5.658.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 2.004.000 2.553.000 3.888.000 5.808.000 504.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 957.000 1.395.000 1.109.000 229.000 0
Andre inntekter 2.518.000 3.522.000 2.073.000 290.000 0
Driftsinntekter 3.474.000 4.918.000 3.182.000 519.000 0
Varekostnad -93.000 -408.000 -504.000 -171.000 0
Lønninger -207.000 -10.000 0 0 0
Avskrivning -27.000 -27.000 -11.000 -32.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.272.000 -4.752.000 -2.390.000 -627.000 -28.000
Driftskostnader -3.599.000 -5.197.000 -2.905.000 -830.000 -28.000
Driftsresultat -124.000 -279.000 277.000 -311.000 -28.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 0 3.000
Finanskostnader -104.000 -886.000 -7.000 0 0
Finans -99.000 -884.000 -6.000 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -223.000 -1.257.000 271.000 -311.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 96.000 123.000 1.880.000 0
Sum varige driftsmidler 69.000 96.000 123.000 1.880.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 703.000 877.000 1.952.000 1.400.000 0
Sum anleggsmidler 773.000 973.000 2.075.000 3.280.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 353.000 79.000 41.000 117.000 0
Andre fordringer 568.000 981.000 1.332.000 1.345.000 504.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 223.000 196.000 8.000 0
Sum omløpsmidler 1.231.000 1.580.000 1.812.000 2.528.000 504.000
Sum eiendeler 2.004.000 2.553.000 3.887.000 5.808.000 504.000
Sum opptjent egenkapital -1.089.000 -866.000 392.000 120.000 431.000
Sum egenkapital -1.059.000 -836.000 422.000 150.000 461.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 296.000 317.000 100.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 61.000 0 0
Leverandørgjeld 528.000 1.087.000 712.000 1.224.000 27.000
Betalbar skatt 0 94.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 0 49.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.227.000 1.891.000 2.543.000 4.434.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 3.063.000 3.389.000 3.405.000 5.658.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 2.004.000 2.553.000 3.888.000 5.808.000 504.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.832.000 -1.809.000 -1.593.000 -3.130.000 461.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 0.5 0.4 11.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 0.5 0.5 11.8
Soliditet -52.8 -32.7 10.9 2.6 91.5
Resultatgrad -3.6 -5.7 8.7 -59.9
Rentedekningsgrad -1.2 -0.3 39.6
Gjeldsgrad -2.9 -4.1 8.2 37.7 0.1
Total kapitalrentabilitet -5.9 -10.8 7.2 -5.4 -5.0
Signatur
05.01.2018
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex