Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Digitalorgel As
Juridisk navn:  Norsk Digitalorgel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øverstu Øverstu Fax:
2510 Tylldalen 2510 Tylldalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tynset
Org.nr: 916500157
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
397.78%
Resultat  
  
2600%
Egenkapital  
  
138.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 896.000 180.000 423.000
Resultat: 150.000 -6.000 65.000
Egenkapital: 160.000 67.000 73.000
Regnskap for  Norsk Digitalorgel As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 896.000 180.000 423.000
Driftskostnader -746.000 -185.000 -356.000
Driftsresultat 149.000 -5.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -2.000
Resultat før skatt 150.000 -6.000 65.000
Skattekostnad -36.000 0 -14.000
Årsresultat 114.000 -6.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 47.000 0
Sum omløpsmidler 367.000 57.000 324.000
Sum eiendeler 462.000 104.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 37.000 43.000
Sum egenkapital 160.000 67.000 73.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 39.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 -2.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 104.000 325.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 896.000 180.000 423.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 896.000 180.000 423.000
Varekostnad -620.000 -52.000 -228.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -22.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -104.000 -133.000 -128.000
Driftskostnader -746.000 -185.000 -356.000
Driftsresultat 149.000 -5.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000
Finans 0 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -20.000 0 0
Årsresultat 114.000 -6.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 95.000 47.000 0
Sum varige driftsmidler 95.000 47.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 95.000 47.000 0
Varebeholdning 1.000 1.000 61.000
Kundefordringer 0 14.000 50.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 367.000 42.000 214.000
Sum omløpsmidler 367.000 57.000 324.000
Sum eiendeler 462.000 104.000 324.000
Sum opptjent egenkapital 130.000 37.000 43.000
Sum egenkapital 160.000 67.000 73.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 39.000 39.000
Leverandørgjeld 0 6.000 158.000
Betalbar skatt 36.000 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 190.000 -8.000 41.000
Utbytte -20.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 263.000 -2.000 213.000
Sum gjeld og egenkapital 462.000 104.000 325.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 59.000 111.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2
Soliditet 34.6 64.4 22.5
Resultatgrad 16.6 -2.8 15.8
Rentedekningsgrad 33.5
Gjeldsgrad 1.9 0.6 3.5
Total kapitalrentabilitet 32.3 -4.8 20.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex