Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Film AS
Juridisk navn:  Norsk Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22807900
c/o Katalysator AS Postboks 2511 Solli c/o Katalysator AS Bygdøy allé 4 Fax: 22807901
0202 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 883522702
Aksjekapital: 28.647.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Ødegård Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-13.74%
Egenkapital  
  
19.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -894.000 -786.000 -803.000 -768.000 -406.000
Egenkapital: 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000 18.074.000
Regnskap for  Norsk Film AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -895.000 -788.000 -804.000 -770.000 -409.000
Driftsresultat -896.000 -788.000 -804.000 -770.000 -409.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 3.000 4.000
Resultat før skatt -894.000 -786.000 -803.000 -768.000 -406.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -894.000 -786.000 -803.000 -768.000 -406.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000 14.248.000
Sum omløpsmidler 3.262.000 1.276.000 58.000 1.254.000 3.873.000
Sum eiendeler 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.382.000 18.121.000
Sum opptjent egenkapital -6.418.000 -5.524.000 -4.738.000 -3.934.000 -3.167.000
Sum egenkapital 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000 18.074.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 90.000 990.000 76.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.383.000 18.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 -5.000 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 0
Avskrivning -35.000 -43.000 -43.000 -43.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -860.000 -745.000 -756.000 -726.000 -409.000
Driftskostnader -895.000 -788.000 -804.000 -770.000 -409.000
Driftsresultat -896.000 -788.000 -804.000 -770.000 -409.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -894.000 -786.000 -803.000 -768.000 -406.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000 14.248.000
Sum varige driftsmidler 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000 14.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.599.000 19.531.000 17.435.000 16.128.000 14.248.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 71.000 95.000 4.000 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 47.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.191.000 1.181.000 53.000 1.207.000 3.873.000
Sum omløpsmidler 3.262.000 1.276.000 58.000 1.254.000 3.873.000
Sum eiendeler 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.382.000 18.121.000
Sum opptjent egenkapital -6.418.000 -5.524.000 -4.738.000 -3.934.000 -3.167.000
Sum egenkapital 24.822.000 20.716.000 16.503.000 17.306.000 18.074.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 38.000 90.000 546.000 27.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 443.000 49.000 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 90.000 990.000 76.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 24.861.000 20.807.000 17.493.000 17.383.000 18.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.224.000 1.186.000 -932.000 1.178.000 3.826.000
Likviditetsgrad 1 85.8 14.2 0.1 16.5 82.4
Likviditetsgrad 2 85.8 14.2 0.1 16.5 82.5
Soliditet 99.8 99.6 94.3 99.6 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.6 -3.8 -4.6 -4.4 -2.2
Signatur
28.08.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.08.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex