Norsk Fjordhestsenter As
Juridisk navn:  Norsk Fjordhestsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57864800
Myroldhaugvegen 88 Myroldhaugvegen 88 Fax: 57864801
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 952666266
Aksjekapital: 4.100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 10/21/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Rand Rekneskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
7.28%
Resultat  
  
227.27%
Egenkapital  
  
1.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000 5.155.000
Resultat: 56.000 -44.000 -43.000 150.000 40.000
Egenkapital: 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000 3.826.000
Regnskap for  Norsk Fjordhestsenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000 5.155.000
Driftskostnader -5.472.000 -5.180.000 -5.590.000 -5.133.000 -5.001.000
Driftsresultat 114.000 25.000 42.000 247.000 153.000
Finansinntekter 25.000 27.000 24.000 26.000 23.000
Finanskostnader -83.000 -96.000 -110.000 -122.000 -135.000
Finans -58.000 -69.000 -86.000 -96.000 -112.000
Resultat før skatt 56.000 -44.000 -43.000 150.000 40.000
Skattekostnad -13.000 5.000 6.000 -44.000 -19.000
Årsresultat 43.000 -39.000 -37.000 106.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.289.000 5.373.000 5.646.000 5.927.000 5.668.000
Sum omløpsmidler 706.000 571.000 608.000 771.000 1.188.000
Sum eiendeler 5.995.000 5.944.000 6.254.000 6.698.000 6.856.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -244.000 -205.000 -168.000 -274.000
Sum egenkapital 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000 3.826.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.587.000 1.837.000 2.087.000 2.337.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 502.000 522.000 678.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 5.994.000 5.945.000 6.254.000 6.697.000 6.855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.652.000 2.499.000 2.610.000 2.894.000 2.667.000
Andre inntekter 2.934.000 2.707.000 3.022.000 2.485.000 2.488.000
Driftsinntekter 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000 5.155.000
Varekostnad -188.000 -89.000 -87.000 -236.000 -196.000
Lønninger -2.604.000 -2.466.000 -2.625.000 -2.703.000 -2.401.000
Avskrivning -301.000 -305.000 -324.000 -86.000 -344.000
Nedskrivning 62.000 17.000 -55.000 134.000 -58.000
Andre driftskostnader -2.441.000 -2.337.000 -2.499.000 -2.242.000 -2.002.000
Driftskostnader -5.472.000 -5.180.000 -5.590.000 -5.133.000 -5.001.000
Driftsresultat 114.000 25.000 42.000 247.000 153.000
Finansinntekter 25.000 27.000 24.000 26.000 23.000
Finanskostnader -83.000 -96.000 -110.000 -122.000 -135.000
Finans -58.000 -69.000 -86.000 -96.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 -39.000 -37.000 106.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 82.000 66.000 47.000 91.000
Fast eiendom 4.623.000 4.861.000 5.099.000 5.300.000 5.304.000
Maskiner anlegg 341.000 279.000 262.000 317.000 183.000
Driftsløsøre 224.000 148.000 215.000 259.000 86.000
Sum varige driftsmidler 5.189.000 5.287.000 5.576.000 5.876.000 5.573.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 5.289.000 5.373.000 5.646.000 5.927.000 5.668.000
Varebeholdning 197.000 182.000 148.000 151.000 51.000
Kundefordringer 237.000 107.000 116.000 164.000 89.000
Andre fordringer 72.000 33.000 19.000 86.000 55.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 0
Kasse, bank 194.000 243.000 319.000 364.000 993.000
Sum omløpsmidler 706.000 571.000 608.000 771.000 1.188.000
Sum eiendeler 5.995.000 5.944.000 6.254.000 6.698.000 6.856.000
Sum opptjent egenkapital -201.000 -244.000 -205.000 -168.000 -274.000
Sum egenkapital 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000 3.826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.587.000 1.837.000 2.087.000 2.337.000
Leverandørgjeld 171.000 47.000 75.000 180.000 185.000
Betalbar skatt 27.000 11.000 13.000 0 79.000
Skyldig offentlige avgifter 202.000 170.000 191.000 203.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 367.000 273.000 243.000 295.000 248.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 502.000 522.000 678.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 5.994.000 5.945.000 6.254.000 6.697.000 6.855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -62.000 69.000 86.000 93.000 496.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.2 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.9 1.7
Soliditet 6 64.9 62.3 58.7 55.8
Resultatgrad 2 0.5 0.7 4.6 3.0
Rentedekningsgrad 1.4 0.3 0.4 2 1.3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.3 0.9 1.1 4.1 2.6
Signatur
26.06.2020
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex