Norsk Folkehjelp Jæren
Juridisk navn:  Norsk Folkehjelp Jæren
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51425613
Postboks 145 Smievegen 4 Fax: 51425949
4358 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 971343478
Aksjekapital: 4.358 NOK
Etableringsdato: 12/31/1971
Foretakstype: FLI
Revisor: Grand Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.12%
Resultat  
  
176.6%
Egenkapital  
  
2.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.716.000 1.517.000 1.534.000 1.412.000 1.243.000
Resultat: 130.000 47.000 54.000 23.000 114.000
Egenkapital: 5.513.000 5.383.000 5.336.000 5.282.000 5.259.000
Regnskap for  Norsk Folkehjelp Jæren
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.716.000 1.517.000 1.534.000 1.412.000 1.243.000
Driftskostnader -1.589.000 -1.472.000 -1.481.000 -1.393.000 -1.131.000
Driftsresultat 128.000 45.000 53.000 20.000 112.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 130.000 47.000 54.000 23.000 114.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 47.000 54.000 23.000 114.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.712.000 4.738.000 4.813.000 4.810.000 4.589.000
Sum omløpsmidler 893.000 921.000 592.000 579.000 781.000
Sum eiendeler 5.605.000 5.659.000 5.405.000 5.389.000 5.370.000
Sum opptjent egenkapital 5.513.000 5.383.000 5.336.000 5.282.000 5.259.000
Sum egenkapital 5.513.000 5.383.000 5.336.000 5.282.000 5.259.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 276.000 69.000 106.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 5.605.000 5.659.000 5.405.000 5.388.000 5.369.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.337.000 1.309.000 1.210.000 1.209.000 1.005.000
Andre inntekter 379.000 208.000 324.000 203.000 238.000
Driftsinntekter 1.716.000 1.517.000 1.534.000 1.412.000 1.243.000
Varekostnad -517.000 -470.000 -510.000 -414.000 -307.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -194.000 -187.000 -159.000 -187.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -878.000 -815.000 -812.000 -792.000 -655.000
Driftskostnader -1.589.000 -1.472.000 -1.481.000 -1.393.000 -1.131.000
Driftsresultat 128.000 45.000 53.000 20.000 112.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 130.000 47.000 54.000 23.000 114.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.307.000 4.307.000 4.307.000 4.307.000 4.307.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 405.000 431.000 506.000 503.000 281.000
Sum varige driftsmidler 4.712.000 4.738.000 4.813.000 4.810.000 4.589.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.712.000 4.738.000 4.813.000 4.810.000 4.589.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 46.000 33.000 48.000 93.000
Andre fordringer 0 0 0 69.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 850.000 875.000 559.000 462.000 688.000
Sum omløpsmidler 893.000 921.000 592.000 579.000 781.000
Sum eiendeler 5.605.000 5.659.000 5.405.000 5.389.000 5.370.000
Sum opptjent egenkapital 5.513.000 5.383.000 5.336.000 5.282.000 5.259.000
Sum egenkapital 5.513.000 5.383.000 5.336.000 5.282.000 5.259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 50.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Leverandørgjeld 92.000 273.000 66.000 106.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 2.000 0 0 60.000
Sum kortsiktig gjeld 92.000 276.000 69.000 106.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 5.605.000 5.659.000 5.405.000 5.388.000 5.369.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 801.000 645.000 523.000 473.000 721.000
Likviditetsgrad 1 9.7 3.3 8.6 5.5 13.0
Likviditetsgrad 2 9.7 3.3 8.6 5.5 13.1
Soliditet 98.4 95.1 98.7 98.0 98.0
Resultatgrad 7.5 3 3.5 1.4 9.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.3 0.8 1 0.4 2.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex