Norsk Folkehjelp Stavanger
Juridisk navn:  Norsk Folkehjelp Stavanger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51536050
Postboks 1566 Kjelvene Paradisveien 18 Fax: 51535220
4093 Stavanger 4012 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 983932797
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/1/1939 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Revisjon Vest AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 1.269.000
Resultat: 231.000
Egenkapital: 9.130.000
Regnskap for  Norsk Folkehjelp Stavanger
Resultat 2017
Driftsinntekter 1.269.000
Driftskostnader -1.037.000
Driftsresultat 231.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 231.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.041.000
Sum omløpsmidler 2.169.000
Sum eiendeler 9.210.000
Sum opptjent egenkapital 9.130.000
Sum egenkapital 9.130.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000
Sum gjeld og egenkapital 9.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 1.268.000
Driftsinntekter 1.269.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.037.000
Driftskostnader -1.037.000
Driftsresultat 231.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 6.713.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 328.000
Sum varige driftsmidler 7.041.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 7.041.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 89.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.079.000
Sum omløpsmidler 2.169.000
Sum eiendeler 9.210.000
Sum opptjent egenkapital 9.130.000
Sum egenkapital 9.130.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 80.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000
Sum gjeld og egenkapital 9.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.089.000
Likviditetsgrad 1 27.1
Likviditetsgrad 2 27.1
Soliditet 99.1
Resultatgrad 18.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 2.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex