Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Forening For Tuberøs Sklerose Complex
Juridisk navn:  Norsk Forening For Tuberøs Sklerose Complex
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57710555
C/O Wenche Kristin Røkenes Ikjefjord C/O Wenche Kristin Røkenes Ikjefjord Fax: 38287676
5962 Bjordal 5962 Bjordal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Høyanger
Org.nr: 984604076
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/4/1985 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Nordvest Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.3%
Resultat  
  
-102.41%
Egenkapital  
  
-33.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 497.000 542.000 595.000
Resultat: -336.000 -166.000 -158.000
Egenkapital: 663.000 999.000 1.165.000
Regnskap for  Norsk Forening For Tuberøs Sklerose Complex
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 497.000 542.000 595.000
Driftskostnader -841.000 -720.000 -765.000
Driftsresultat -345.000 -177.000 -170.000
Finansinntekter 9.000 11.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 11.000 12.000
Resultat før skatt -336.000 -166.000 -158.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -336.000 -166.000 -158.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Sum omløpsmidler 690.000 999.000 1.155.000
Sum eiendeler 690.000 999.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 999.000 1.165.000
Sum egenkapital 663.000 999.000 1.165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 690.000 999.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 497.000 542.000 595.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 497.000 542.000 595.000
Varekostnad -722.000 -610.000 -639.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 -10.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -100.000 -108.000
Driftskostnader -841.000 -720.000 -765.000
Driftsresultat -345.000 -177.000 -170.000
Finansinntekter 9.000 11.000 12.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 9.000 11.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -336.000 -166.000 -158.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 10.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 75.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 690.000 923.000 1.155.000
Sum omløpsmidler 690.000 999.000 1.155.000
Sum eiendeler 690.000 999.000 1.165.000
Sum opptjent egenkapital 663.000 999.000 1.165.000
Sum egenkapital 663.000 999.000 1.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 690.000 999.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 663.000 999.000 1.155.000
Likviditetsgrad 1 25.6
Likviditetsgrad 2 25.6 0 0
Soliditet 96.1 1 1
Resultatgrad -69.4 -32.7 -28.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -48.7 -16.6 -13.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex