Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Havmat AS
Juridisk navn:  Norsk Havmat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 9130 Kongshaugstranda 1 Fax:
6023 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 995469952
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.87%
Resultat  
  
-248.28%
Egenkapital  
  
-7.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 745.000 855.000 671.000 634.000 739.000
Resultat: -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Egenkapital: -609.000 -566.000 -595.000 -516.000 -291.000
Regnskap for  Norsk Havmat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 745.000 855.000 671.000 634.000 739.000
Driftskostnader -789.000 -825.000 -751.000 -859.000 -742.000
Driftsresultat -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 113.000 149.000 117.000 107.000 179.000
Sum eiendeler 113.000 149.000 117.000 107.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -709.000 -666.000 -695.000 -616.000 -391.000
Sum egenkapital -609.000 -566.000 -595.000 -516.000 -291.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 723.000 716.000 712.000 623.000 470.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 150.000 117.000 107.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 745.000 855.000 671.000 634.000 739.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 745.000 855.000 671.000 634.000 739.000
Varekostnad -748.000 -792.000 -722.000 -691.000 -703.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -33.000 -29.000 -168.000 -39.000
Driftskostnader -789.000 -825.000 -751.000 -859.000 -742.000
Driftsresultat -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 29.000 -80.000 -225.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 72.000 113.000 80.000 57.000 135.000
Andre fordringer 38.000 35.000 35.000 49.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 1.000 1.000 1.000 9.000
Sum omløpsmidler 113.000 149.000 117.000 107.000 179.000
Sum eiendeler 113.000 149.000 117.000 107.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -709.000 -666.000 -695.000 -616.000 -391.000
Sum egenkapital -609.000 -566.000 -595.000 -516.000 -291.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 511.000 476.000 464.000 258.000 208.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 13.000 0 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 225.000 235.000 365.000 252.000
Sum kortsiktig gjeld 723.000 716.000 712.000 623.000 470.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 150.000 117.000 107.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -610.000 -567.000 -595.000 -516.000 -291.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
Soliditet -534.2 -377.3 -508.5 -482.2 -162.6
Resultatgrad -5.8 3.4 -11.9 -35.5 -0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 -1.3 -1.2 -1.2 -1.6
Total kapitalrentabilitet -37.7 19.3 -68.4 -210.3 -1.7
Signatur
20.05.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex