Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Klimasenter Butikkdrift As
Juridisk navn:  Norsk Klimasenter Butikkdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Auglendsveien 14 Auglendsveien 14 Fax:
4019 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 916162855
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Oval Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
79.15%
Egenkapital  
  
-21.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 322.000 0
Resultat: -93.000 -446.000 -17.000 -6.000
Egenkapital: -532.000 -439.000 8.000 27.000
Regnskap for  Norsk Klimasenter Butikkdrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 322.000 0
Driftskostnader -93.000 -445.000 -339.000 -6.000
Driftsresultat -93.000 -445.000 -17.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt -93.000 -446.000 -17.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 3.000
Årsresultat -93.000 -446.000 -20.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 176.000 25.000 53.000 24.000
Sum eiendeler 176.000 25.000 53.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -562.000 -469.000 -22.000 -3.000
Sum egenkapital -532.000 -439.000 8.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 707.000 464.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 175.000 25.000 53.000 27.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 322.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 322.000 0
Varekostnad 0 0 -222.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -445.000 -117.000 -6.000
Driftskostnader -93.000 -445.000 -339.000 -6.000
Driftsresultat -93.000 -445.000 -17.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0
Finans 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 -446.000 -20.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000
Varebeholdning 166.000 24.000 24.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 1.000 29.000 24.000
Sum omløpsmidler 176.000 25.000 53.000 24.000
Sum eiendeler 176.000 25.000 53.000 27.000
Sum opptjent egenkapital -562.000 -469.000 -22.000 -3.000
Sum egenkapital -532.000 -439.000 8.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 703.000 358.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 106.000 34.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 10.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 707.000 464.000 45.000 0
Sum gjeld og egenkapital 175.000 25.000 53.000 27.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -531.000 -439.000 8.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0 0 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.6 0.0
Soliditet 15.1 100.0
Resultatgrad -5.3
Rentedekningsgrad -222.5
Gjeldsgrad -1.3 -1.1 5.6 0.0
Total kapitalrentabilitet -53.1 -32.1 -22.2
Signatur
03.07.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex